FANDOM


Złota Orda - mongolskie państwo leżące na terenach Azjatyckich stepów istniejące od I połowy XIII, do II połowy XV wieku.

Historia

Pierwsze wzmianki o Złotej Ordzie pochodzą z 1250 roku, kiedy to zajmował on niemal całe zachodnie stepy. Pierwszym znanym chanem tego państwa był Batu.

W II połowie XIII wieku Złota Orda zdołała podbić niemal całą wschodnią Europę (Krym, Stepy, Ukraina). W tym samym czasie Mongołowie walczyli także między sobą, czego wynikiem było odebranie Ilchanatowi sporych połaci ziem. W tamtym czasie chanem był Daritai Mądry.

W późniejszym czasie, a więc w I połowie XIV wieku Mongołowie kontynuowali swą ekspansję podbijając całość rdzennego terytorium Węgrów.

Na początku XV wieku Złota Orda mocno podupadła, czego powodem były liczne podboje ich ziem przez okoliczne państwa (m.in Imperium Timurydów). Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w 1444 roku, kiedy to Złota Orda była ograniczona do zaledwie kilku prowincji leżących nad Morzem Czarnym. Sytuacja ta utrzymywała się przez następne dziesięciolecia, co jeszcze bardziej pogłębiało zapaść tego państwa. W końcu, na początku XVI wieku, ostatnie terytoria Złotej Ordy, zostały podbite przez Rusinów z Kijowa.

Galeria

ZO1250

Ziemie kontrolowane przez Kagana około 1250 roku.

ZO1300 - Kopia

Terytorium Ordy około 1300 roku.

ZO1350

Ziemie Mongolskie w roku 1350.

ZO1400

Terytorium osłabionej Złotej Ordy około 1400 roku.

ZO1450

Terytorium Ordy na niedługo przed upadkiem w 1450 roku.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.