FANDOM


Wojny Karpackie - Zwyczajowa nazwa dwóch wojen stoczonych w latach 1501 - 1504 przez Polskę przeciwko Nitrze i Bułgarii.

Przyczyny wybuchu wojen

Przyczyną wybuchu wojen była chęć zagarnięcia wszystkich ziem (przed wojnami dwie prowincje, a więc Mołdawia w Bułgarii i Maramaros w Chanacie Nitry leżały w obrębie Krakowskiego węzła handlowego nie na terenie Polski) leżących w Krakowskim węźle handlowym przez Polskiego króla Krystyna II. Fabrykowanie roszczeń do obu z tych prowincji rozpoczął w maju 1500 roku, a zakończył rok później, w maju 1501. Niedługo później, bo 1 października 1501 roku król wypowiedział wojnę Nitrze o Maramaros.

III wojna Polsko-Nitrzańska o Maramaros (I wojna Karpacka)

21 października 1501 zakończyła się pierwsza bitwa w ramach tej wojny, a więc bitwa o Szabolcs w której Polacy

odnieśli pewne zwycięstwo. Po tym zwycięstwie wojska Polskie zostały wysłane na wschód, do prowincji Sopron.

16 listopada wojska Polskie zdobyły cel kampanii - Maramaros. Wojska uczestniczące w walkach w tej prowincji zostały skierowane do sąsiedniego Hunyadu.

W tym samym czasie toczyła się bitwa o Sopron w której po raz kolejny w tej kampanii zwyciężyli Polacy.

PRI

Mapa przedwojenna...

W marcu 1502 roku do króla przybyli posłańcy z Nitry, proponujący pokój, który zakładał zrzeczenie się na rzecz Polski prowincji Maramaros, jednorazowy trybut i wojenne reparacje. Król przystał na tą propozycje.

POI

Sytuacja po I wojnie.
Czas pomiędzy obiema wojnami

Wojna Polsko-Nitrzańska zakończyła się w marcu 1502 roku. W sierpniu 1502 roku Bułgaria wykorzystała osłabienie Nitry i zaatakowała ją. Tą sytuację wykorzystała także Polska atakując w styczniu 1503 roku Bułgarię.

Wojna Polsko-Bułgarska o Mołdawię (II Wojna Karpacka)

Niedługo po rozpoczęciu wojny okazało się, iż Bułgaria jest sprzymierzona z potężną Anatolią, lecz jej siły nie mogą ruszyć z pomocą Bułgarii, gdyż Anatolia musiałaby uzyskać pozwolenie na przemarsz od króla Grecji.

Pod koniec lutego 1503 siły Polskie opanowały cel kampanii - Mołdawię.

Na początku marca 1503 siły Bułgarskie zostały rozgromione w bitwie stoczonej w Nitrzańskiej prowincji Hunyad.

W przeciągu następnych kilku miesięcy Polacy opanowali Maros, Buzau i Oltenię.
PRII

Mapa z 1502...

Na początku 1504 roku Polacy zwyciężali w kolejnych bitwach, jeszcze bardziej udowadniając swoje zwycięstwo w tej wojnie.

3 maja 1504 Bułgarzy wystosowali do króla propozycję pokoju w ramach

którego m.in zrzekli się celu kampanii, a więc Mołdawii. Król przystał na tą
POII

Mapa z 1503, po zakończeniu wojny.

propozycję tym samym kończąc tą wojnę. Tym samym Polska kontrolowała już wszystkie prowincje należące do Krakowskiego węzła handlowego.


Skutki obu wojen

  1. Osłabienie Bułgarii (zwycięstwo Nitry w wojnie z Bułgarami w wyniki osłabienia Bułgarów podczas II wojny Karpackiej)
  2. Całkowite opanowanie Krakowskiego węzła handlowego przez Polaków.
  3. Wzrost zysków Polski w Krakowskim węźle handlowym.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.