Megakampania Wiki
Advertisement

Wojna polsko-głomacka - konflikt toczony pomiędzy Polską i Głomaczami, którego powodem były prawa Agnieszki Piast do Pomorza Gdańskiego. Wojna zakończyła się zwycięstwem Głomaczy i utworzeniem Księstwa Pomorza Gdańskiego.

Geneza

Główną przyczyną wojny było małżeństwo, zawarte pod koniec roku 1046, pomiędzy księciem Głomaczy Patrykiem a Agnieszką Piast. Agnieszka jako córka księcia Mieszka Gdańskiego posiadała prawa do ojcowizny, która po śmierci Janka Nieprawego była w rękach jej młodocianego bratanka. Ponadto dodatkowym impulsem do rozpoczęcia wojna był bunt jaki trwał w Polsce przeciwko władzy małoletniego Mieszka.

Przebieg wojny

Kampania roku 1058

Głomacze zebrali łącznie ponad 5 tys. wojów, w tym czasie, znacznie osłabiona nadal trwającą rewoltą, armia polska liczyła tylko 1,5 tys. wojowników. Widząc tę dysproporcję w siłach Polacy zdecydowali się, na pewien czas, nie atakować Głomaczy, za to skupili się całkowicie na zakończeniu buntu księcia Stanisława z Śląska. Po kilku zwycięskich potyczkach z buntownikami polskie wojsko musiało zbiec na tereny litewskie, a to z obawy przez siłami księcia Patryka, które w tym czasie rozpoczynały oblężenie Kalisza.

Akt wypowiedzenia wojny przez Patryka Głomackiego.

Kampania roku 1059

Dopiero w kwietniku 1059 roku regentka Mafalda zdołała uporać się ze zbuntowanymi wasalami. Natychmiast siły niedawnych buntowników wcielono do armii piastowskiej, która dzięki temu liczyła wówczas ponad 3 tysiące ludzi. Mimo tych wzmocnień siły polskie nadal nie mogły równać się z Głomaczami. Widzą to regentka postanawia nająć najemników z Bretanii, których banda liczyła około 1,5 tys. wojowników. Nadal jednak Polacy nie mieli przewagi nad wrogiem, postanowiono więc zwabić Głomaczy w pułapkę pod Kruszwicą. Głównym elementem planu miał być atak Polaków, w czasie gdy siły Patryka będą przeprawiać się przez Wisłę. W sierpniu po zdobyciu Kalisza Glomacze, tak jak spodziewała się Mafalda, postanowili zaatakować Polaków. Dochodzi do bitwy pod Kruszwicą, która jednak zostaje całkowicie przegrana przez stronę polską. W bitwie tej ginie około 2/3 wojów piastowskich, a Głomacze stracili blisko 1,5 tys. ludzi. Pokonana armia polska rozpoczęła wycofywać się do Gniezna, lecz została przechwycona pod Pyzdrami, gdzie ponownie została pobita tracą niecałe pół tysiąca ludzi.

Skutki

Bezpośrednim skutkiem wojny była utrata Pomorza Gdańskiego, gdzie rozpoczęła swoje rządy ciotka króla polskiego, Agnieszka. Nowa księżna nie porządziła długo, gdyż zmarła niecałe 4 lata później, a jej terytorium odziedziczył Bolesław Głomacki. Niecałe 10 lat po zakończeniu tej wojny król Mieszko II upomni się o swoje dawne ziemie i rozpocznie się kolejna wojna o te tereny.

Advertisement