FANDOM


Wojna litewsko - nowogrodzka - konflikt zbrojny trwający od października 1473 do lipca 1475 pomiędzy Nowogrodem a Królestwem Litwy (z udziałem Królestwa Polski po stronie Litwy).

Przyczyny wybuchu wojny

Wojna wybuchła z powodu różnic religijnych (Litwa była państwem chrześcijańskim , a Nowogród pozostawał przy wierzeniach słowiańskich , przez co oba państwa były do siebie wrogo nastawione), a także z powodu chęci odzyskania spod nowogrodzkiego panowania Łatgalii. Konflikt rozpoczęła Litwa, wypowiadając wojnę Nowogrodowi w październiku 1473 roku. Poprosiła ona o pomoc swego sojusznika -  Królestwo Polski. Ta przystąpiła do konfliktu kilka dni po rozpoczęciu starć, wysyłając na tereny objęte wojną niewielką flotę galer i wojska lądowe.

Przebieg wojny

Niedługo po wybuchu wojny Polacy rozpoczęli blokadę nowogrodzkich portów.

W listopadzie 1473 Litwini rozpoczęli oblężenie fortecy w Łatgalii, jednak by powstrzymać najazd potężnej, 25-tysięcznej armii wroga, armie polskie ruszyły Litwinom na pomoc. Mimo że Polacy nie odzyskali do końca sprawności, to dzięki przytłaczającej przewadze połączone armie litewsko - polskie zdołały tę bitwę wygrać.

Jako że Nowogród nie miał w tej wojnie żadnych sojuszników, po tej bitwie jego szanse na zwycięstwo były minimalne.

W lutym 1474 roku odziały polskie przejęły kontrole nad Narwą i Pskowem .

W maju 1474 35-tysięczne armie nowogrodzkie powróciły na tereny Chołmu, tak więc oddziały polsko - litewskie zdecydowały się na te tereny powrócić. Polacy przejęli kontrolę nad kolejną prowincją wroga, a także z pomocą Litwinów zatopili w Zatoce Fińskiej dwie nowogrodzkie galery.

W tym samym czasie główne nowogrodzkie armie zdołały się zebrać niedaleko zajętych przez Polskę i Litwę terenów, lecz trzymane przez Polskę w rezerwie dwie armie zniechęcały je do dalszych ruchów, tak więc postanowiły się one wycofać w głąb kraju.

25 września 1474 Litwini zajęli cel tej wojny, czyli Łatgalię.

Na przełomie października i listopada zaś rozegrała zwycięska dla Polski i Litwy bitwa pod Chołmem, w której to oddziały sojusznicze pokonały nowogrodzian.

Na początku 1475 została zdobyta przez Czechów (wchodzących w skład armii polskich) forteca w Newie. W tym samym czasie została zatopiona resztka floty należącej do Nowogrodu.

Tak więc, w czerwcu 1475 rozegrała się II bitwa pod Chołmem, w której ponad 40-tysięczna armia polsko - litewska rozbiła resztki wojsk Nowogrodu.

W lipcu 1475 roku armie polskie zajęły Nowogród.

Koniec wojny i warunki pokoju

Niedługo później władze Nowogrodu, bo 22 sierpnia, poddały się i przyjęły litewskie warunki pokoju, które zakładały, że Litwie zostanie przyznana Łatgalia, niewielkie księstwo Jarosławia, a także zmusiła Nowogród do płacenia ogromnych reparacji. Zapłacił on także bardzo wysokie odszkodowanie, a Polska, jako że włożyła największy wkład w tę wojnę, otrzymała największą jego część.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.