FANDOM


Ustrój Polityczny - jest to struktura organizacyjna państwa. W średniowiecznym i nowożytnym świecie istniało kilka takich ustrojów.

Główne z nich, czyli takie w których chodzi o dziedziczenie tronu to:

 • Monarchia Elekcyjna - jest to ustrój, w którym władcę (króla, księcia, cesarza etc.) wybierał lud lub uprzywilejowana jego część.
 • Monarchia Dziedziczna- w tym ustroju władza przechodziła z pokolenia na pokolenia.
 • Monarchia Senioralna- tutaj, władzę po zmarłym władcy, przejmuję najstarszy członek rodziny.
 • Podział Tytułów - domena po śmierci monarchy jest dzielona pomiędzy jego dzieci.
 • Elekcyjny Podział Tytułów - domena po śmierci monarchy jest dzielona pomiędzy jego dzieci, ale dziedzicem głównym, niekoniecznie musi być najstarsze dziecko, władca wybiera swojego następcę.
 • Republika - w tym ustroju władza jest przekazywana kandydatowi, który wygrał w wyborach, w których udział brały uprawnione osoby.

Istniały także systemy dziedziczenia płciowego, oto one :

 • System Agnatyczny - Dziedziczą tylko mężczyźni.
 • System Agnatyczno-Kognatyczny - Dziedziczyć mogą kobiety, ale mężczyźni mają pierwszeństwo.
 • System Kognatyczny - Kobiety dziedziczą na takiej samej zasadzie jak mężczyźni.
 • System Enatyczny - Bardzo rzadki system dziedziczenia tutaj to kobieta ma pierwszeństwo.
 • System Enatyczno-Kognatyczny - Nieużywany system dziedziczenia, w którym tylko kobiety dziedziczą.

Istniały również ustroje "poboczne" czyli takie które określały uprawnienia monarchy. Oto one :

 • Monarchia Absolutna - ten ustrój był charakterystyczny dla wczesnonowożytnej Europy, monarcha miał tu w swoich rękach władzę wykonawczą oraz sądowniczą. Jego władza była tu więc niemalże nieograniczona.
 • Monarchia Despotyczna - monarcha miał tu niczym nieograniczoną władze (ustrój występujący w Polsce).
 • Monarchia Feudalna - Najbardziej rozpowszechniony w europie system rządów. W tym ustroju formalnie władze miał władca, jego ziemie jednak podzielone były, na masę pomniejszy terytoriów, rządzonych przez innych książąt, baronów itd.
 • Monarchia konstytucyjna - władca miał tu ograniczoną władze. Jego prawa były zapisane w konstytucji.
 • Monarchia Parlamentarna - niemal identyczna do Monarchii Konstytucyjnej, tu jednak władzę miał parlament.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.