Megakampania Wiki
Advertisement

Tengryjski sierp. Symbol najwyższego kapłana.

Tengryzm - zreformowana religia pochodząca ze wschodu. Początkowo głównymi wyznawcami byli Węgrzy, Turkowie, Mongołowie i Bułgarzy ze stepów. Łączy w sobie elementy szamanizmu, animizmu, totemizmu, politeizmu oraz kultu przodków, a także elementy monoteistyczne, jak np. kult "Wielkiego Nieba".

Historia

Do Europy religia ta dostała się w XI wieku poprzez koczownicze plemię Madziarów, które najechało kotlinę panońską.

W 892 roku chazarski chan Nisi Bulanid (początkowo wyznawca judaizmu) zreformował wcześniejsze wierzenia. Wraz z najważniejszymi szamanami zdołali skodyfikować różne obrzędy i podania, oraz stworzyć hierarchię religijną wzorowaną na chrześcijaństwie (papież) bądź islamie (kalif). Wydarzenie to jednak spotkało się z pewnym oporem części wyznawców. Ostatecznie jednak konflikt wygrali zwolennicy reformy około roku 960.

W 1001 roku najwyższy kapłan tengryzmu, Khatir, ogłosił rozpoczęcie świętej wojny przeciwko muzułmańskim Turkom Seldżuckim na terenie Azji centralnej. Konflikt zakończył się klęską dla tengrystów w 1005 roku.

Obszar występowania Tengryzmu (zreformowanego) w 1444 roku.

Do połowy XIV w. wszyscy wielcy kapłani byli pochodzenia Chazarskiego. W 1354 wielkim kapłanem został Mongoł, Tumen Zdradziecki.

Obecnie (początek XVI wieku) głównymi wyznawcami Tengryzmu są mieszkańcy Azji (zwłaszcza środkowej). W XIV wieku Tengryzm utracił na znaczeniu na Bałkanach, kolebce Tengryzmu w Europie. Ostatecznie zniknął on z Europy po podboju Nitry oraz Węgier przez innowierców.

Wielcy kapłani tengryjscy

Okres panowania Imię kapłana Pochodzenie Portret Informacje dodatkowe
892 - 923 Kayghalagh Chazar
Kay.png
923 - 973 Yavantey

Stary

Chazar
Yav.png
973 - 1025 Khatir Okrutny Chazar
Kha.png
Ogłosił rozpoczęcie wojny przeciw Turkom Seldżuckim
1025 - 1060 Buzer Chazar
Buz.png
1060 - 1109 Arslan Ohydny Chazar
Ars.png
1109 - 1144 Yeçtirek I Niegotowy Chazar
Yek.png
1144 - 1164 Papaçyz Mądry Chazar
Pap.png
1164 - 1171 Khuterkin I Chazar
Khu.png
1171 - 1174 Yerneslu Chazar
Yar.png
1174 - 1186 Bagha Chazar
Bag.png
1186 - 1223 Baghatur Stary Chazar
Bagh.png
1223 - 1240 Yeçtirek II Chazar
Yeć.png
1240 - 1244 Mënümarót Chazar
Męn.png
1244 - 1262 Khuterkin II Chazar
Khut.png
1262 - 1281 Mänär Sprawiedliwy Chazar
Man.png
1281 - 1323 Yeçtirek III Niegotowy Chazar
Yac.png
1323 - 1354 Vakrim Błyskotliwy Chazar
Vak.png
1354 - 1405 Tumen Nieprawy Mongoł
Tum.png
Pierwszy Mongoł na tym stanowisku
od 1405 Chigu Mongoł
Chi.png
Advertisement