Megakampania Wiki
Advertisement

Sułtanat Chorwacji - muzułmańskie państwo leżące na Bałkanach powstałe w połowie VIII wieku.

Historia

Ziemie kontrolowane przez władcę Chorwatów około 870 roku.

Pierwsze informacje o Państwie Chorwackim pochodzą z 867 roku, kiedy to (jako księstwo) posiadało ono ziemie leżące przy wschodnim brzegu morza Adriatyckiego. Chorwaci byli wtedy w ciągłym zagrożeniu ze strony Cesarstwa Bizantyńskiego oraz Królestwa Włoch, z którymi w tamtym czasie graniczyło Księstwo Chorwackie. W tamtym okresie władcą tego państwa był książę Domagoj I.

W II połowie IX w. na północy od Chorwacji udaną inwazję na Carat Bułgarii przeprowadzili pochodzący ze stepów Węgrzy z którymi pod koniec tego wieku wdali się z Chorwatami wojnę, w której to zwyciężyli Chorwaci odbierając swemu wrogowi jedną prowincję. W tym samym czasie zniknęło zagrożenie ze strony Włoch, gdyż zostały one podbite przez kilka okolicznych państw (m.in Cesarstwo Frankijskie).

Ziemie kontrolowane przez władcę Chorwatów około 1000 roku.

W następnych latach na wschodzie od Chorwacji w siłę urosło państwo Węgierskie, którym w tamtym czasie rządził Chan Levente I, które stało się jeszcze większym zagrożeniem dla Chorwatów. W tamtym samym czasie państwo Chorwackie zostało wyniesione do rangi królestwa.

W II połowie X w. Chorwaci utracili ok. połowy swych macierzystych ziem na rzecz Węgrów. W tamtym czasie ekspansje na Europę rozpoczął Kalifat Abbasydów, który w tamtym czasie zajął kilka prowincji należących do Królestwa Chorwacji.

Niedługo po tych wydarzeniach (I połowa XI w.) Chanat Węgier wykorzystując osłabienie Chorwacji, zaatakował on ją i całkowicie podbił. Kilkanaście lat później zdołali się oni odrodzić w wyniku konfliktu dynastycznego na terenie Węgier. Ta sytuacja nie trwała jednak długo, gdyż kilka lat po wyzwoleniu Chorwaci na czele z Chanem Dymitrem zostali podbici przez Templariuszy w trakcie Krucjaty Chorwackiej. Zostało ono jednak podbite w 1114 roku przez Węgrów.

Chorwaci zdołali się wyzwolić z niewoli Węgierskiej W II połowie XII w. na terenie swych pierwotnych ziem. W następnych latach utracili oni jednak nieco ziem na rzecz Chanatu Pesztu.

Ziemie kontrolowane przez króla Chorwacji około 1200 roku.

W II połowie XIII w. na północy Chorwacji po wojnie domowej odrodziło się państwo węgierskie, które od początku swego ponownego istnienia było w ciągłym zagrożeniu z powodu Inwazji Złotej Ordy. W tamtym okresie Chorwaci zdołali także podbić nieco ziem na terenie Grecji.

Ziemie kontrolowane przez sułtana Chorwatów około 1300 roku.

W I połowie XIV w. państwo chorwackie utraciło większość swych macierzystych ziem na rzecz kilku pomniejszych państw. Zdołało ono jednak przetrwać, dzięki zdobyciu posiadłości znajdujących się na terenie Albanii i Macedonii. W późniejszym czasie zdołali oni dokonać udanej ekspansji na swoje macierzyste tereny, jednak przez to Chorwacja utraciła całość swych południowych terytoriów. W tym samym czasie Chorwacja przyjęła Islam stając się Sułtanatem.

Ziemie kontrolowane przez sułtana Chorwacji około 1450 roku.

W I połowie XV w. Sułtanat Chorwacji znacznie urósł w siłę podbijając kilka terytoriów leżących na południu od jego granic. W ciągu następnych kilku dekad dzięki kilku udanym wojnom Chorwaci zdołali powiększyć swoje terytoria ponad o połowę. 

Ziemie kontrolowane przez sułtana około 1600 roku.

I połowa XVI w. to okres największej potęgi państwa chorwackiego w historii. W tamtym czasie (wraz z Bułgarią) zdołali oni zniszczyć wszystkie znajdujące się na Bałkanach tengryjskie państwa. We styczniu 1592 roku Sułtanat został zaatakowany przez króla angielsko-bawarskiego, który pragnął podbić i ponownie nawrócić tereny chorwackie.

Advertisement