Megakampania Wiki
Advertisement

Sobiesław Kujawski (ur. 830, zm. 886) - wielki wódz Kujawian w latach 850 - 886.

Wojna z Wielkopolską

W roku 871 wielki wódz Polan Piast wypowiedział Sobiesławowi wojnę o panowanie nad Kujawianami. W marcu tego samego roku wojska Piasta docierają pod Sieradz, gdzie znajdują się siły Sobiesława i dochodzi do Bitwy pod Sieradzem, w której zwyciężają Polanie, jednak ich wódz zostaje ciężko ranny i niepełnosprawny, a następnie umiera. Władzę na ziemiach wroga przejmuje małoletni Siemowit, lecz tak naprawdę wszystkim rządzi jego matka Rzepicha. Choć wojna nadal trwa, z powodu buntu wodza Lubuszan siły Polan zawieszają działania wojskowe na Kujawach przenosząc się na zachód. Jednak jeszcze we wrześniu powracają by rozpocząć oblężenie Inowrocławia, do zakończenia którego dochodzi w czerwcu 892 roku i zwycięscy wojowie wielkopolscy mogą rozpocząć oblężenie Radziejowa. Zdobycie tego ostatniego decyduje ostatecznie o zwycięstwie Polan w całej wojnie. Młody Siemowit zostaje więc nowym wielkim wodzem Kujawian,a Sobiesław jedynie władcą Ziemi Kujawskiej (Inowrocławskiej).

Pod panowaniem Piastów

Aby poprawić nadszarpnięte przez narzucenie hegemonii relacje z Sobiesławem, Rzepicha posłała do Inowrocławia nadwornego dyplomatę Polan niejakiego kapłana Snowida. Przebywał on tam budując w wodzu Kujawian jak najlepszą opinię, aż do roku 874.

W marcu następnego roku Sobiesław został zobowiązany do wysłania części swych wojów na wojnę z Mazowszanami. Wywiązał się z tego obowiązku i wystawił całkiem sporą, bo liczącą ponad 180 zbrojnych drużynę, która na Kujawach właśnie połączyła się z resztą armii i ruszyła na Płock, aby zmierzyć się z siłami wodza Drogowita. Ostatecznie do walnej bitwy dochodzi dopiero pod Toruniem. Bitwa kończy się zwycięstwem Polan, lecz wojska ścigają niedobitki przeciwnej armii aż pod Pruszków, gdzie zostają one całkowicie rozbite. W wyniku oblężeń padają kolejno Płock i Pruszków, a wojna kończy się przyłączeniem ziem Mazowszan do państwa Piastów, zaś ludzie Sobiesława wrócili na Kujawy.

W roku 879 w wyniku swej koronacji Siemowit postanowił Sobiesławowi tytuł wielkiego wodza Kujaw, na co wpłynęły zapewne dosyć dobre relacje obydwu możnych. Kujawski odzyskał tym samym władzę nad wodzem Warcisławem Sieradzkim panującym na ziemi Sieradzko-Łęczyckiej.

Wdzięczny za zwrócony tytuł wielki wódz Kujawian poparł decyzję Siemowita o zwiększeniu jego władzy królewskiej.

Gdy w roku 880 Siemowit wypowiedział Lędzianom wojnę o Kraków, władca Kujaw wysłał na nią ponad 480 wojów, którzy wzięli udział w zwycięskiej bitwie pod Jędrzejowem, a następnie w oblężeniu Krakowa. Po jego zakończeniu wojska Polskie polskie wydały Lędzianom bitwę pod Ostrawą na Morawach, po której zwyciężeniu wróciły aby zdobyć Tarnów oraz Jędrzejów, co zakończyło wojnę.

W 881 roku, w wieku 51 lat Sobiesław został mianowany wojewodą Królestwa

Rok później 325 wojów wzięło udział w wojnie o Dolny Śląsk. Najpierw wspomogły wojska wielkopolskie w bitwie pod Łęknem, co nie zapobiegło niestety klęsce Siemowita. Jednak wkrótce pod Poznaniem szale przechyliły się na korzyść Polski. Aby jeszcze bardziej wspomóc swego władcę wielki wódz Kujawian wysłał dodatkowych 33 wojów, którzy wsparli swych towarzyszy w bitwie pod Legnicą, drugiej bitwie pod Poznaniem, bitwie pod Krosnem, trzeciej bitwie pod Poznaniem oraz bitwie pod Głogowem, aby następnie rozpocząć oblężenie Głogowa, co zakończyło wojnę z wodzem Witoszem.

Sobiesław umiera w wieku 56 lat przekazując władzę najstarszemu synowi, Wańkowi.

Rodzina

Sobiesław żonaty był z niejaką Regelindą, prawdopodobnie Niemką niskiego pochodzenia, z którą doczekał się szóstki dzieci (możliwe, że niektóre nie były dziećmi jego małżonki, z powodu legalnej wówczas możliwości konkubinatu):

  • Wańko z Kujaw (ur. 869, zm. 888) - wielki wódz Kujaw w latach 886 - 888
  • Adelajda (ur. 873, zm. 928) - żona Sędzimira Mazowieckiego
  • Grzymisława (ur. 875, zm. 876) - zmarła w wieku 10 miesięcy
  • Adleta (ur. 879, zm. 932) - żona Drogomira Mazowieckiego
  • Wiesław I Kujawski (ur. 883, zm. 925 - wielki wódz Kujaw w latach 888 - 925
  • Siemomysł Kujawski (ur. 884, zm. 939) - wielokrotny pretendent do tytułu wodza Kujaw
Książęta Kujaw
Kujawscy (850 - 1028) Sobiesław KujawskiWańko KujawskiWiesław I KujawskiWiesław II KujawskiKunegunda KujawskaTrojden KujawskiUniedrog KujawskiWincenty Kujawski
Sieradzcy (1028 - 1279) Warcisław I SieradzkiWarcisław II SieradzkiMiłosz SieradzkiStanisław SieradzkiNadbor SieradzkiWojuta SieradzkiDytryk SieradzkiWolisława SieradzkaGaudenty I SieradzkiGaudenty II SieradzkiGaudenty III SieradzkiImram DzieckoWojsława Sieradzka
Jasło (1279 - 1280) Wiesław III Jasło
Lubomelscy (1280 - 1287) Spytko MałopolskiPełka Lubomelski
Jasło (1287 - 1381) Wiesław III Jasło (drugie panowanie) • Prendota JasłoAnastazja JasłoJolanta JasłoAnastazja II Jasło
Mazowieccy (1381 - 1404) Zwinisława
Jasło (1404 - 1444) Józef JasłoSiemomysł Jasło
Advertisement