FANDOM


Rada Krystyna - rada utworzona po śmierci Krystyna II Wielkiego. W jej skład wchodzili głównie kapitanii, generałowie i wysoko postawieni kupcy.

Rządy

Kiedy w 1521 zmarł Krystyn II Wielki, jego następcą został Kazimierz. Był on jednak za młody na objęcie samodzielnych rządów, dlatego przez pierwsze lata rządziła rada regencyjna złożona z m.in przedstawicieli floty i wojska.

Już kilka tygodni po jego narodzinach, wybuchł bunt możnych pod przewodnictwem niejakiego Siemowita, bunt ten jednak został szybko i krwawo stłumiony. Przez następne kilka lat w kraju rządziła rada regencyjna zwana Radą Krystyna mocno rozwijając państwo (wprowadzając m.in Wielką Reformę Marynarki).

W 1525, rada kierując się własnym dobrem, nadała przywileje dwóm miastom, Bramborskowi i Szczecinie. Następnie zlecili oni budowę 3 nowych Karawel. 1 Maja tego samego roku, do Polski zawitała wiadomość o zmniejszeniu przez królową Włoch, liczebności ich armii, co za tym idzie rada zdobyła swój dalekosiężny cel, czyli powiększenie swojej armii na tyle, by ta była największą w europie. Następnym ich celem było zawarcie sojuszu z wrogiem Włoch - Mauretanią.

W roku pańskim 1526, czescy możni zaczynali się niepokoić, i organizować ruchy niepodległościowe, na szczęście rada Krystyna uspokoiła sytuację. W Maju, pewien ksiądz zaczął wygłaszać kazania wychwalające działania Polski, Rada odwdzięczyła mu się w postaci posady biskupa. W Lipcu, rada znowu poszerzyła wpływy mieszczan, mianując na stanowisko dowódcy floty jednego ze swych przedstawicieli, dali oni też kilku znaczącym rodom kupieckim, przywileje monopolowe.

W 1527 zbudowali oni królewskie doki w Szczecinie, Rostoku i wyspie Bornholm. Wybrali oni też dalekosiężny cel, jakim było poprawienie relacji z Ojcem świętym.

W 1528 wysłali oni też wojsko do miejsc w których organizowali się Pomorscy buntownicy. Wprowadzili oni także "oddziały abordażowe".

W 1529 w Milsku wybuchł bunt, który jednak został bardzo szybko stłumiony. 1 Grudnia tego samego roku, regencja dobiega końce i rządy przejmuje pełnoletni już Kazimierz II.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.