Megakampania Wiki
Advertisement

Akt unii polsko-czeskiej z 6 lutego 1676 r.

Polsko-czeska unia realna - porozumienie zawarte pomiędzy przedstawicielami Królestwa Polski i Królestwa Czech 6 lutego 1676 r. z inicjatywy i w wyniku działań polskich monarchiń: Scholastyki I, która zapoczątkowała starania o wprowadzenie w życie dokumentu, oraz Wolisławy I, która te starania doprowadziła do finału. Zgodnie z nim dotychczas łącząca Polskę i Czechy unia personalna przeistoczyła się w unię realną, łącząc oba państwa w jedno: Zjednoczone Królestwo Polski i Czech.

Historia

Pierwsze próby wprowadzenia unii realnej pomiędzy obydwoma państwami podejmował już pod koniec XVI w. król Kazimierz III, lecz jego syn i następca, Krystyn III, zarzucił te plany. W efekcie plany połączenia obu królestw w jedno poszły w zapomnienie na niemal następnych 40 lat.

Powróciła do nich dopiero Scholastyka I w 1647 r. Wysłała ona swoich dyplomatów na ziemie czeskie, zachęcając tamtejszych możnych i szlachciców do poparcia planów zjednoczeniowych. Od początku popierał ją obóz wiernych jej lojalistów. Pomimo wielu niepokojów w Polsce, np. magnackiego przewrotu wprowadzającego Rzeczpospolitą, licznych powstań i wojen, a także gaf i przykładów niekompetencji ze strony lojalistów (które raz zakończyły się ich ścięciem i zatknięciem ich głów na murach Krakowa), działania prowadzące do integracji, napędzane bogatym królewskim skarbcem i determinacją w dążeniu do celu, proces integracji powoli, acz ciągle zmierzał do szczęśliwego końca. Wreszcie za panowania już Wolisławy I udało się na sejmie przekonać Czechów, dopełniono wszelkich formalności i na zamku w Brnie, dawnej stolicy Wielkich Moraw, szlachta polska i czeska zjechały się na sejm walny. Na nim uchwalono jednoznacznie przyjęcie dokumentu (była to tylko formalność - i bez zgody szlachty królowa mogła wprowadzić go w życie).

Warunki aktu

  • Królestwo Polski i Królestwo Czech zostają zjednoczone w jedno państwo.
  • Cała czeska armia i aparat administracyjny zostaje połączona z polskimi odpowiednikami.
  • Na terenie obu jednoczących się królestw zostaje wprowadzone jednolite prawo.
Advertisement