Megakampania Wiki
Advertisement

Połock - miasto leżące zachodniej części Rusi Kijowskiej.

Historia

Połock został założony ok. VII lub VIII wieku przez ówczesne, znajdujące się tam plemiona słowiańskie. Pod koniec IX wieku został zajęty przez Litwinów i był pod ich władaniem do drugiej połowy XII wieku, kiedy to po wojnie z obydwoma Rusiami został na ich rzecz utracony. Na początku XIII wieku, Połock znowu znalazł się pod władaniem Litwy i znowu też został utracony drugiej połowie XIV wieku na rzecz Rusinów z Kijowa. Po udanej rebelii ok. 1430 roku przeciw Rusi Nowogrodzkiej niezależność uzyskuje Księstwo Połockie, wtedy właśnie Połock stał się stolicą tego księstwa. W latach pięćdziesiątych XV wieku dotychczasowe księstwo dostaje się pod władzę Litwinów. Szybko podbijają go Rusini i niedługo w wyniku wojny z Polską odzyskuje go Litwa. Ostatecznie XVI wieku Połock zdobywają Rusini Kijowscy, którzy władają nim do dziś.

Advertisement