Megakampania Wiki
Advertisement

Piastowie - dynastia panująca w Polsce (867 - 1123), Czechach (1082 - 1210) i na Pomorzu (1009 - 1190). Za jej protoplastę uchodzi Chościsko, władca ziem wielkopolskich. Założony przez niego ród przez kilka wieków niepodzielnie rządził w królestwie Polski, jednak w końcu został obalony przez Krystyna z rodu Mazowieckich. Obecnie rządzą oni księstwem Braniboru na Pomorzu.

Linie boczne Piastów

 • Piastowie wielkopolscy - linia wywodząca się od księcia Wielkopolski Piasta Wielkopolskiego (904 - 970), drugiego syna księcia Polski Siemowita I Okrutnego. Wygasła na Magdalenie w 1060 roku, a w linii męskiej w 1058 na kasztelanie Krotoszyna, Aleksandrze 
 • Piastowie braniborscy - matrylinearna linia wywodząca się od księżniczki Scholastyki (ur. 999 zm. 1068), córki księcia Gdańska Mieszka, siostry króla Janka I Nieprawego, żony księcia Braniboru Wojuty Sieradzkiego.
 • Piastowie pomorscy - linia wywodząca się z linii śląskiej od wnuka króla Janka I Nieprawego i syna Elżbiety Piastówny, Fryderyka Piasta (1045 - 1099). Jej przedstawiciele byli m.in. królami Pomorza (np. Masław II Mądry)
 • Piastowie turkowscy - matrylinearna linia wywodząca się od księżniczki Scholastyki (10671134), najstarszej córki króla Mieszka II Wielkiego, żony kasztelana Turku Daga Stafra.
 • Piastowie czescy - linia wywodząca się od króla Czech Prendoty I (1093 - 1162), piątego syna króla Mieszka II Wielkiego. Wygasła na Uściechu w 1281 roku.
 • Piastowie śląscy - linia wywodząca się od Elżbiety Piast (1026 - 1059), córki Janka Nieprawego i jej męża, Stanisława z Czarnkowa. Wygasła na Bożenie w 1268 roku.
 • Piastowie łużyccy - linia rodu Piastów wywodząca się z linii śląskiej. Zapoczątkowana przez małżeństwo Robina (1053 - 1138), syna księcia Śląska Stanisława z Czarnkowa i księżniczki Elżbiety, z Salomeą (1056-1120), która była córką księcia Braniboru Dobrogosta . Przedstawiciele tej linii w latach 1207 - 1353 byli książętami Łużyc

Władcy Polski z dynastii Piastów

 1. Siemowit Okrutny
 2. Masław I Święty
 3. Mieszko I
 4. Masław II Półręki
 5. Janko Nieprawy
 6. Mieszko II Wielki
 7. Karol

Władcy Pomorza z dynastii Piastów

 1. Masław I Półręki
 2. Janko I Nieprawy
 3. Mieszko Wielki
 4. Humbert
 5. Masław II Mądry
 6. Anna "Sprawiedliwa"

Władcy Czech z dynastii Piastów

 1. Mieszko I Wielki
 2. Karol
 3. Prendota I
 4. Mieszko II
 5. Prendota II
 6. Ludmiła Okrutna

Genealogia Rodu Piastów

Drzewo genealogiczne władców Polski i ich rodzeństwa z dynastii Piastów

Rządy nad Polską (867 - 1123)

Patrz - Polska - Rozdziały 1 - 7

Rządy nad Pomorzem (1009 - 1190)

Po Annie Sprawiedliwej w wyniku elekcji nowym władcą został Wojuta z rodu Lisy. W drugiej połowie XIII w. ród Legnickich przywrócił primogeniturę, rozwiązując tzw. "Rzeczpospolitą Pomorską".

Rządy nad Czechami (1082 - 1210)

Pierwszym władcą Czech wywodzącym się od Piastów (po buncie przeciwko królowi Polski, Karolowi) był... on sam, Karol I w Czechach zwany po prostu Karolem. Otrzymał on władzę w wyniku traktatu Czerskiego podpisanego po porozumieniu z buntownikiem Krystynem. Po nim władzę nad Czechami przejął brat Karola, Prendota rządzący od 1127.

Ciekawostki

 • Mimo że Piastowie mają już swoje dni chwały za sobą, to wciąż panują w jednym księstwie na Pomorzu.


Advertisement