FANDOM


Miłosz (1143 - 1217) - król Pomorza w latach 1206-1217 z dynastii Legnickich. Pierwszy przedstawiciel tej dynastii na pomorskim tronie.

Życiorys

Miłosz urodził się w 1143 r. i był pierwszym dzieckiem księcia Saksonii, także o imieniu Miłosz, lecz wraz z jego narodzinami powiązany był dosyć poważny skandal - nowo narodzony bobas był bękartem, mianowicie owocem związku swojego ojca z Łucją z Sącza. Jego rodzice usiłowali zatuszować całą sprawę, legitymizując chłopca, lecz bez większych skutków. Mimo to, szerokie konszachty rodzinne (Legniccy byli zaprzyjaźnieni z Piastami z Braniboru - w przyszłości Miłosz miał poślubić Zwinisławę, córkę księcia Kazimierza; ponadto bratem prawnej matki Miłosza był książę Miśni, Lambert Lis), co w warunkach monarchii elekcyjnej dawało jego rodzinie znaczny wpływ na władzę. Wychowany został na przyzwoitego wodza (choć był kompletnie zielony, kiedy sam musiał chwycić za miecz - dowodem były na to liczne blizny, niektóre nieumyślnie zadane przez samego Miłosza) i osobę całkiem wykształconą, choć kulał w dziedzinach administracyjnych. Jednocześnie młody książę bywał podstępny wtedy, kiedy było to wygodne, często w tym względzie zasłaniając się religią - był bowiem fanatycznie wręcz pobożny, a także mało ambitny. Po prawdzie jednak powiedzieć trzeba, że tak opisywały go polskie kroniki, zaś pomorskie, do tego zbioru cech dorzucają także uprzejmość dla tych, których uważał za przyjaciół, wybitną pracowitość oraz szczerą dobroczynność.

W 1159 r. młodziutki jeszcze Miłosz został, w wyniku zgonu swojego ojca, księciem Saksonii. Prowadzona przez ojca rebelia, mająca na celu ograniczenie władzy królowej Anny, zakończyła się wraz z jego pogrzebem. Nowy książę tymczasem był wiernym wasalem monarchini, wspierając ją zbrojnie (choć jego fatalne umiejętności fechtunku przyprawiły go o kolejnych kilka szram) w walkach z Polakami (np. w wojnie o Lubusz) i z wikingami. Po jej śmierci jednak, w trakcie elekcji, w 1190 r. poparł blisko ze sobą spowinowaconych Lisów, a konkretnie wnuka księcia Lamberta i obecnego władcę Miśni, Wojutę Lisa. Częściowo to właśnie dzięki głosom Miłosz został on koronowany na króla Pomorza. Kiedy nowy król wziął udział w II krucjacie greckiej, wybitnie religijny książę Saksonii wziął w niej osobisty udział, ponownie nabywając nieco szram. W trakcie kolejnej elekcji znowu poparł Lisów, dzięki czemu na tronie zasiadł małoletni Krzesław. Młody król jednak szybko zmarł z powodu choroby.

Druga elekcja 1206 r. była dla Miłosza szczególnie ważna. Uzgodnił z Lisami, że tym razem to on, doświadczony już człowiek obejmie władzę. Mógł liczyć na wsparcie Piastów braniborskich i Lisów właśnie, ale czy to wystarczyło? Książę Saksonii prowadził zażartą akcję, którą śmiało nazwać można kampanią wyborczą i ostatecznie zdecydowano, że to właśnie on zostanie nowym monarchą pomorskim.

Przez kilka lat król Miłosz wzmacniał swoje rządy, m.in. nadając Saksonię Miłobratowi Piastowi, samemu zadowalając się Warnowią, jednocześnie zbierając siły na konfrontację z niemal już tradycyjnym wrogiem - mazowiecką Polską. Cel, jak niemal zawsze, był ten sam - zamek w Pyrzycach. Wojna wybuchła w 1208 r., zaś pretekstem były roszczenia do zamku księcia Pomorza Zachodniego, Gniewomira Piasta. Miłosz osobiście stanął na czele armii oblegającej należący do Polski gród, lecz wkrótce potem armia nieprzyjaciela pod znakomitym dowództwem św. Kingi oraz króla Wielisława I zmiotła siły pomorskie z powierzchni ziemi. Przed zawarciem upokarzającego dla Pomorzan pokoju uchronił Miłosza tylko zgon Gniewomira.

Klęska poważnie zachwiała królewskim autorytetem. W całym kraju zaczęły się rodzić spiski przeciwko władzy Miłosza, lecz wybuch buntowniczych nastrojów nastąpił dopiero w 1212 r. Niestety, nie wiemy, jaki był cel powstania, lecz król, nadal wspierany przez Piastów i Lisów zdołał go stłumić. Jego panowanie nie trwało jednak już długo - Miłosz zmarł w 1217 r., w zaawansowanym wieku 74 lat.

Rodzina

Miłosz ożenił się ze Zwinisławą Piastówną, córką księcia Braniboru, Kazimierza. Doczekał się z nią piątki dzieci:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.