Megakampania Wiki
Advertisement

Marchia Węgier - państwo w środkowej Europie założone przez Almosa Arpada w 867 roku. Swego czasu dominująca siła w regionie Pannonii. Na początku główną religią na Węgrzech był Tengryzm, potem nastąpił podbój islamski, a od 1584 w odrodzonym państwie węgierskim dominuje Katolicyzm.

Historia

18 listopada 867 roku Almos Arpad jął należące do Bułgarów,

Granice Węgier około roku 900.

południowe tereny Kotliny Panońskiej. Następnie odebrał Wielkim Morawom północ tej kotliny i ogłosił się pierwszym Chanem Węgier, dając tym samym początek państwu węgierskiemu. W II połowie X wieku Węgrzy zdołali podbić znaczną część Bałkanów. Tym samym stali się oni regionalną potęgą. W późniejszych latach Węgrzy zdołali podbić północne tereny Bułgarii.

W II połowie XI wieku Węgrzy przyjęli zreformowany Tengryzm, który stał się ich głównym wyznaniem.

W okresie od 950 do 1000 roku Chanat Węgierski, powiększył się o tereny wschodniego wybrzeża Adriatyku oraz Krymu.

W 1001 roku wysoki przywódca religii tegryjskiej, Khatir ogłosił, iż wyznawcy jego religii mogą ogłaszać własne krucjaty przeciwko niewiernym. Niedługo później rozpoczęła się Inwazja Tengryjska przeciwko muzułmanom znajdujących się na terenach zamieszkanych przez Turków Seldżuckich. Wojna ta zakończyła się klęską Tengrystów w 1005 roku.

Niedługo po zakończeniu inwazji Tengrystów w 1005 roku, Abbasydzi rozpoczęli kolejną inwazję tym razem skierowaną w Chanat Węgierski. Usiłowali oni podbić zajmowaną przez to państwo Bułgarię. Wojna ta zakończyła się klęską Węgrów.

W II połowie XI w. Węgrzy utracili na rzecz muzułmanów część swych terytoriów, lecz powiększyli oni swój stan posiadania na dalekich wschodnich stepach.

W późniejszych latach Węgrzy odzyskali tereny Chorwacji, tym samym niszcząc Zakon Templariuszy, który wcześniej odebrał te ziemie Chanatowi Węgier. W tym samym czasie zdołali oni także odzyskać ziemie zajęte przez muzułmanów.

W II połowie XII wieku od Węgier uniezależniła się Chorwacja, która posiadała ziemie leżące przy zachodnim brzegu Adriatyku.

Granice Węgier około 1200 roku.

W późniejszym czasie państwo Węgierskie uległo rozpadowi dzieląc się na wiele małych państewek. W tym samym czasie Węgrzy utracili swe posiadłości leżące na stepach na rzecz Złotej Ordy. Rozpad nie trwał jednak długo, gdyż kilkanaście lat później Węgrzy zdołali odnowić swoje państwo. Zdobyli oni także posiadłości w Grecji.

W 1289 roku król Węgier dołączył do wojny przeciwko Polsce prowadzonej przez Chanat Chorwacji. Wojna ta zakończyła się kapitulacją króla Polski, Stefana.

W I połowie XIV w. większość terenów zajmowanych przez Węgrów zdobyła Złota Orda. Węgrzy zdołali się odrodzić dopiero ok. roku 1444.

Ziemie kontrolowane przez Chana Węgier około 1450 roku.

Ta sielanka nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ w II połowie XV wieku Węgry zostały mocno zmarginalizowane. Wynikało to z przegranych przez Węgry wojen z Nitrą i Chorwacją.

W późniejszym czasie Węgrzy zdołali się odrodzić. Tym razem jednak zrobili to bliżej zachodu Europy (graniczyli oni m.in z Bawarią).

Chanat Węgier upadł po raz kolejny po podboju przez muzułmańską Chorwację w 1535.

W 1576 spod chorwackiego panowania wyzwolił się Emirat Pesztu, który został zajęty przez Polskę w 1582, gdzie wkrótce Polska Inkwizycja zaczyna brutalnie nawracać ludność na Katolicyzm.

Marchia Węgier w roku 1600

28 grudnia 1584 Kazimierz III na nawróconych terenach północnych Węgier tworzy wasala - Księstwo Węgier, w którym władzę obejmuje Albert II z węgierskiego rodu Andrássy, który przeszedł na Katolicyzm. Po wojnie polsko-bułgarskiej w 1589 roku Węgry odzyskują swoje wschodnie terytoria.

2 luty 1590 książę Węgier prosi o przyznanie jego państwu statusu marchii, na co król się zgadza.

10 stycznia 1595 po wygranej wojnie z Chorwacją król przekazuje Marchii Węgier ziem w Biharze, Bekes i Torontalu.

Advertisement