FANDOM


Lwów - jedno z największych miast wschodniej Polski. Siedziba Archidiecezji Lwowskiej i centrum kościoła rzymskokatolickiego na okolicznych terenach. Należy do Krakowskiego Węzła Handlowego. W roku 1500 liczyło 60 tysięcy mieszkańców, w tym 10% Polaków i 30% Żydów. Resztę stanowili Rusini haliccy.

Historia

Zgodnie z tradycją Lwów został założony ok. roku 1250 przez rycerzy Szpitalników dla pamięci o jednym z Wielkich Mistrzów zakonu, Leonie. Od razu utworzono tu diecezję katolicką, która miała szerzyć Chrześcijaństwo na niebezpiecznym, pogańskim pograniczu,

Do końca XIV w . Lwów był prawie całkowicie katolicki. Około roku 1390 miasto zostało zajęte przez Rusinów z Kijowa i brutalnie spacyfikowane. Wypędzono Szpitalników i siłą nawrócono lokalną ludność na religię słowiańską. W ten sposób ludność Lwowa spadła do 7,5 tyś. mieszkańców. Przez kolejne 8 dekad był rutenizowany, lecz w rok przed wojną z Polską, Rusinów Halickich było 70%, a rdzennych mieszkańców tylko 20%.

W wyniku wojny halickiej Lwów dostał się pod władanie polskie. Polacy odtworzyli tu strukturę kościelną. Ich rządy spotkały się jednak ze sporym niezadowoleniem ludności. W roku 1472 wybuchł tu bunt, zwany powstaniem lwowskim, który został krwawo stłumiony przez Polaków. W roku 1475 król Polski Miłobrat sprowadził do Lwowa wiele rodzin polskich, które stały się zaczątkiem licznej mniejszości polskiej w tym regionie. W 1495 roku zostało przeprowadzone całkowite wysiedlenie pogańskich Rusinów.

Wielcy ludzie

  • Pavel Sviatoslav - teolog i królewski doradca administracyjny
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.