Lechowiczowie - dynastia pochodzenia polskiego, która w latach 820 - 892 władała nad plemieniem Lędzian. Odnogą tego rody byli Lukowiczowie, którzy wywodzili się od Borysława, który był bękartem Lecha. Lukowiczowie przez kilka lat władali plemieniem Lędzian. Od Lukowiczów zaś wywodzą się Kijowscy, który panowali w Rosławiu, Turowie i Trembowli, część tego rodu przeniosła się na tereny litewskie.

Drzewo genealogiczne potomków Lecha

Lechowiczowie

Lechowiczowie lędziańscy

Ta linia Lechowiczów wywodzi się od Lechosława, który został wodzem Lędzian po śmierci Lecha. Następnym wodzem został zaś syn Lechosława, Witosz, który został obalony przez swego kuzyna. Za innego syna Lecha uchodzi również Krakus, który po śmierci ojca otrzymał władzę nad Krakowem. Linia wymarła w 944 roku na Skarbimirze.

Lechowiczowie polscy

Nadbor, który był najmłodszym synem Lecha, postanowił opuścić rodzinne plemię i osiąść w Polsce, gdzie został nadwornym dyplomatą w radzie Siemowita Okrutnego oraz w latach 914 - 919 sprawował funkcję regenta nad młodocianym Masławem I. Jego wnuk Miłobrat poszedł w jego ślady i również sprawował urząd głównego dyplomaty do 935 roku, kiedy to papież Witalian II nakazuje oczyszczenie rady królewskiej z innowierców (Miłobrat pozostawał w tamtym czasie nadal poganinem). Tuż przed wygaśnięciem rodu ostatni Lechowicze przyjęli chrzest w obrządku rzymskim. Lechowiczowie polscy wymarli w 977 roku na Scholastyce, zaś w linii męskiej ostatnim przedstawicielem rodu był Miłobrat (tak samo jak Scholastyka był wnukiem Nadbora), który zmarł w roku 956.

Lukowiczowie

Od Lechowiczów wywodzą się Lukowiczowie, których pierwszym przedstawicielem był Borysław (bękart Lecha). Po śmierci ojca dostał we władanie Przemyśl, gdzie przejął od tamtejszej ludności zwyczaje ruskie. Jego syn Bronisław przejął władzę nad Lędzianami w 892 roku, lecz niestety za jego rządów doszło do ostatecznej dezintegracji plemienia. Przemyśl za to pozostawał we władaniu Lukowiczów aż do 936 roku, kiedy to Ulyana (wnuczka Borysława, córka Bogdana) utraciła tam władzę. Ród wymarł w 972 roku na Eufemii, która razem z siostrą jako jedyne przeszły na katolicyzm oraz się spolonizowały.

Kijowscy

Geneza rodu sięga matrylinearnego małżeństwa Borysława (syn wodza Bronisława) z córką władyki kijowskiego. Ród od razu podzielił się na trzy linie. Pierwsza wywodziła się od Vysheslava i rządziła Trembowlem od 919 roku. Druga pochodziła od Bronisława, a władała Rosławiem od roku 946. Zaś linia władająca Turowem wywodzi się od Mitrofana, który zaczął tam rządzić po śmierci ojca. W następnych wiekach część rodu (lub nawet cały) przeniosła się na tereny litewskie, gdzie zachowała ruskie zwyczaje, lecz nawróciła się na katolicyzm. Na Litwie członkowie rodziny sprawowali wiele ważnych funkcji, m. in. byli książętami Kurlandii. Ród ostatecznie przetrwał dobę średniowiecza.


Wodzowie Lędzian z rodu Lechowiczów

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Informacje dodatkowe
820 - 860 Lech
Lech.png
Brak danych 800 860 1. Wódz plemienia Lędzian. Założyciel rodu Lechowiczów
860 - 881 Lechosław Okrutny
Lecch.png
Lech 845 881 2. Wódz plemienia Lędzian
881 - 892 Witosz Lechowicz
Witt.png
Lechosław Okrutny Praskovya 878 936 3. Wódz plemienia Lędzian. Obalony przez ruskich poddanych pod wodzą Bronisława. W 901 roku wyruszył w celu odzyska władzy nad terenami dawniej zajmowanymi przez Lędzian.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.