Megakampania Wiki
Advertisement

Księstwo Raszki - państwo powstałe ok. 750 na Bałkanach (na wschodnim brzegu morza Adriatyckiego).

Historia

Pierwsze wzmianki o Księstwie Raszki pochodzą z 867 roku, kiedy to znajdowało się ono pomiędzy Bułgarią a Bizancjum, co zagrażało dalszemu bytowi temu państwa. W tamtym okresie Księstwem Raszki rządził Mutimir Mądry.

Sytuacja tego państwa jeszcze bardziej pogorszyła się w II połowie IX w., kiedy to na północy od granic tego państwa pojawiło się potężne państwo Chorwackie, a na wschodzie potęgę zyskało państwo Bułgarskie. Nie poprawiała się ona także w kolejnych latach, kiedy to Chorwaci zdołali przemianować swe państwo w królestwo, a na północy od Księstwa Raszki pojawili się Węgrzy.

Księstwo Raszki upadło w II połowie X w., kiedy to zostało podbite przez Cesarstwo Bizantyńskie. Odrodziło się ono jednak w II połowie XII w. w wyniku rozłamu na terenie państwa Serbskiego. Niedługo później w wyniku wielu wojen na Bałkanach, Księstwo Raszki podzieliło się na dwie części oddalone od siebie o tysiące kilometrów. Pomiędzy tymi posiadłościami znajdowało się potężne państwo Chorwackie. Północna część tego państwa została podbita przez Chorwatów ok. 1300 roku.

Księstwo Raszki około 870 roku.

W I połowie XIV w. całość rdzennego terytorium Księstwa Raszki została podbita przez Diocleę. Państwo to jednak wtedy nie upadło, gdyż utrzymało ono część swoich posiadłości na wschód od macierzy.

Księstwo Raszki ostatecznie upadło w I połowie XV w. w wyniku przegranej w wojnie z Chorwacją.

A także około roku 950.

Ciekawostki

Advertisement