FANDOMKrólestwo Wielkich Moraw - dawne państwo europejskie, położone w dolinie rzeki Morawy. U szczytu swej potęgi kontrolowało Czechy, Śląsk, część Małopolski z Krakowem, plemię Głomaczy i Milczan oraz dolinę panońską do Dunaju. W 1280 zmarła ostatnia władczyni Moraw, Skonka z dynastii Karolingów. Jej syn, król Polski Stefan, zrezygnował z dalszego używania tytułu króla Moraw.

Historia

Panowanie Rościsława I Śmiałego

Rościsław przejął władzę w królestwie po śmierci swojego ojca Mojmira w 846 roku. Nic nie wiadomo na temat jego pierwszych dwudziestu lat panowania. Pierwsze informacje o nim datuje się na rok 867, kiedy to na Morawach miało miejsce powstanie pogan, którzy zamieszkiwali północne i zachodnie tereny państwa Rościsława. Reakcje pogańską król zdołał zdusić w 869 roku, przy czym nawróciło się trzech z pięciu pogańskich przywódców (nie wiadomo, czy uczynili to własnowolnie, czy byli do tego zmuszeni).

Około roku 874 pogańscy Czesi i Głomacze zdołali się uniezależnić.Jednak w niedługim czasie król Rościsław bezskutecznie próbował sobie podporządkować pogan. Następnie śmiały władca został zaatakowany przez plemię Lędzian którzy usiłowali podbić Cieszyn. Sytuację tą wykorzystał wódz Śląska Witosz, który ostatecznie się uniezależnił. Słabość po rebelii wykorzystał król Polski Siemowit, który z wielkimi stratami ostatecznie zmusił Witosza do poddaństwa. Niedługo potem Rościsław postanowił odbić górny Śląsk i wypowiedział wojnę Polsce, którą przegrał z kretesem.

Panowanie Rościsława II Okrutnego

Chaos wywołany zmianą władcy wykorzystał król Polski Siemowit, który z sukcesem najechał na Morawy w celu zdobycia górnego śląska. niedługo potem w regionie kotliny panońskiej zjawiło się potężne plemię madziarów, którzy odebrali wielkim Morawom północną część kotliny panońskiej oraz tereny przygraniczne z Królestwem Bawarii. Właśnie wtedy przeniesiono stolicę do Brna. Rościsław II drugi umiera w 913 roku z przyczyn naturalnych.

Kolejni władcy

W następnych wiekach państwo straciło Brno na rzecz Chorwatów, a niedługo potem w wyniku dziedziczenia trafiło w ręce władców Polski, którzy przestali używać tego już mało znaczącego tytułu.

Galeria

Great Moravia 1283

Mapa Królestwa Wielkich Moraw w chwili śmierci królowej, Skonki 1280 roku (kolor pomarańczowy).

Great Moravia 867

Mapa Królestwa Wielkich Moraw z 867 roku (kolor pomarańczowy).

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.