Megakampania Wiki
Advertisement

Królestwo Litwy - państwo niegdyś położone nad basenem morza Bałtyckiego. Ostatnia rządząca Litwą dynastia to Vitebscy wywodzącą się z Rusi, która objęła tam władzę w wyniku przewrotu. Była ono mocno związana z Polską, gdyż za panowania Miłobrata Polska zawiązała z Litwą sojusz, a w późniejszym czasie pomogła wygrać m.in wojnę litewsko-nowogrodzką.

Historia

Najwcześniejsze dzieje Litwy owiane są tajemnicą. Wiadomo, że Bałtowie zamieszkiwali te tereny już ok. 1200 p.n.e.

Około 867 roku ziemię dzisiejszego państwa zamieszkiwane były przez: Żmudzinów, Litwinów, Łatgalów, Liwów, Prusów, Kurów, Zemgalów, Jaćwingów oraz ugrofińskich Estończyków.

Terytoria litewskie przed zjednoczeniem Państwa

Pogańska Litwa

Pogańskie państwo powstało ok. 884 w wyniku konsolidacji tych ziem przez Litwinów. Nie wiadomo, ile ten proces trwał ani co było jego przyczyną.

Państwo toczyło w X w. i XI w. kilka wojen z Polską, z których większość przegrała. Podejmowane były również próby szerzenia przez Polskich biskupów Chrześcijaństwa, wszystkie zakończyły się fiaskiem i uwięzieniem misjonarzy.

Przejściowo w XIII w. władane przez ruskich Radymiczów, w latach 1296 - 1304 pod władzą chrześcijańskiej Danii. Od 1304 znowu pogańska.

Chrześcijańska Litwa

Powstała ona w późnym średniowieczu. Mimo iż mogło by się wydawać że dookoła otoczona była przez wrogów, na północy potężna Szwecja, na wschodzie Ruś Kijowska, a na południu Królestwo Polski i Czech. Władcy Litwy zręcznie jednak poradzili sobie z tymi problemami, poprzez mariaż zawiązali sojusz z Polską, I z ich pomocą odparli inwazję Rusinów. Szwecja natomiast nie okazała się zainteresowana ziemiami Litewskimi. Z pomocą Litwy Polska, która zawiązała sojusz z Litwą za panowania Miłobrata pokonała m.in Kijów w wojnie halickiej. Po objęciu władzy przez Krystyna Polska nadal pozostawała w sojuszu z Litwą, która pomogła Polakom wygrać wojnę z Danią.

W I połowie XVI w. na terenie Litwy pojawił się protestantyzm. W tym samym czasie Litwini zbrojnie pomogli Polakom stłumić szereg buntów mających miejsce na terenie ich państwa.

W 1544 roku Litwa zawiązała sojusz z Pomorzem. W sierpniu 1545 Litwini zaatakowali Ruś Kijowską.

W roku 1555 Litwa przyjęła Protestancką Herezję, król Polski - Kazimierz II, będący człowiekiem religijnym oraz konserwatywnym zerwał królewski mariaż po czym wypowiedział jej wojnę. Wojna trwała dwa lata i zakończyła się zwycięstwem Polski, po tym wydarzeniu litewscy możni obiecali przejście na Katolicyzm.

Mimo wszystko, następny król Litwy ponownie przyjął Protestantyzm, miało to miejsce w drugiej połowie XVI.

Kultura litewska

Na Litwie dominowała wschodniosłowiańska kultura nazywana bałtoruską. Powstała ona na skutek asymilacji ludności litewskiej pod panowaniem ruskich władców. Zachowała sporo ze swoich bałtyckich korzeni między innymi dzięki przyjęciu niektórych

litewskich obyczajów przez władających Rusinów. Pewien wpływ na tę kulturę mogła mieć kultura polska, ze względu na panujących przez pewien czas na Litwie polskiej dynastii Mazowieckich.

Upadek Litwy

Litwa upadła w roku 1589 po podbojach Szwecji i Rusi Kijowskiej.

Galeria

Terytoria litewskie w 903 roku (kolor zielony).

Terytoria litewskie w 951 roku (kolor zielony).

Terytoria litewskie w 1000 roku (kolor zielony).

Terytoria litewskie w 1050 roku (kolor zielony).

Terytoria litewskie w 1100 roku (kolor zielony).

Terytoria litewskie w 1150 roku (kolor zielony).

Terytoria litewskie w 1200 roku (kolor zielony).

Terytoria litewskie w 1250 roku (kolor zielony).

Terytoria litewskie w 1300 roku (kolor zielony).

Terytoria litewskie w 1350 roku (kolor zielony).

Terytoria litewskie w 1400 roku (kolor zielony).

Terytoria litewskie w 1444 roku (kolor zielony).

Advertisement