FANDOM


Królestwo Gomezji - monarchia położona w Ameryce Południowej; pierwsze europejskie państwo na tym kontynencie, które zdołało zrzucić jarzmo europejskich władców.

Położenie

Królestwo Gomezji leży w zdecydowanej większości w Andach, zaś główne osady znajdują się w głębokich dolinach rzek, np. Magdaleny czy, które nierzadko mają ze sobą dość słaby kontakt. Główne obszary nizinne to bagniste obszary nad Morzem Karaibskim i pas równin nadmorskich, ciągnący się nad Pacyfikiem i kończący się na południowej granicy Gomezji. Północną granicą królestwa jest Atlantyk, zachodnią - Przesmyk Panamski (granica z Niderlandami) i Pacyfik, południową i wschodnią - zbocza Andów, za którymi znajdowała się Puszcza Amazońska (na południu) i ponownie Niderlandy (holenderska Gomezja na północy).

Historia

Gomezja została odkryta w połowie XVI w. przez Pedro Gomeza, który na północnym jej brzegu po raz pierwszy w historii wylądował na wybrzeżu południowoamerykańskim. Wkrótce monarchowie portugalscy wystarali się u papieża Klemensa IX o bullę, za sprawą której otrzymywali wyłączne prawo do nowo odkrytych ziem. Wkrótce kartografowie ochrzcili całe północne wybrzeże Ameryki Południowej mianem Gomezji, na cześć odkrywcy Nowego Świata. Już w latach 70. na północnym wybrzeżu wylądowali pierwsi portugalscy osadnicy, którzy założyli na wybrzeżu Morza Karainskiego dwie osady, nazwane Acampamento Velho i Acampamento Nuevo (Stary Obóz i Nowy Obóz; w latach późniejszych usiłowano zmienić nazwy tych rozrastających się miejscowości, lecz przywiązanie kolonistów do tychże sprawiło, iż były to próby nieudane). Do 1600 r. kontynuowali oni ekspansję w górę rzek: Magdaleny i Cauca, zakładając osady w andyjskich dolinach.

GOM1600

Kolonie portugalskie w Gomezji w 1600 r.

W XVII w. sytuacja Portugalii znacząco się pogorszyła. Sułtanat Mauretanii podjął ekspansję na Półwyspie Iberyjskim, podbijając kolejne państwa chrześcijańskie. Jedynie Portugalczycy zdołali odeprzeć atak nieprzyjaciela, lecz zostali znacząco osłabieni i stracili część swoich europejskich posiadłości. Tymczasem w Gomezji tamtejsi osadnicy, którzy do połowy stulecia dotarli wzdłuż wybrzeża Pacyfiku do zatoki Guayaquil, natykając się na Inków. Władza portugalskiego króla nad tymi terenami, z racji odległości i znaczącego osłabienia potęgi jego państwa, była bardzo słaba. Dlatego wśród osadników gniew wzbudziła wieść o podniesieniu podatków. Była to bezpośrednia przyczyna powstania, którego ani regularna armia, ani dość nieliczni lojaliści nie mogli stłumić. W 1652 r. doszło do zawarcia traktatu pokojowego w Porto, dzięki któremu powstało niepodległe Wielkie Królestwo Gomezji. Jego władcy szybko włączyli się do ogólnoświatowej polityki. Ponieważ ich sąsiedztwo było nie na rękę prowadzących intensywną kolonizację Gomezji Holendrów, zbliżyli się do władców Niemiec, zawiązując z nimi sojusz.

Ten alians został poddany próbie już w 1653 r., kiedy wybuchła III wojna bałtycka. Jeszcze dość nieliczna, lecz świetnie przystosowana do walk w górach i dżungli tropikalnej armia gomezyjska musiała zmierzyć się z sojusznikami Pomorza. Odniosła ona znaczne sukcesy w walce z niderlandzkimi oddziałami kolonialnymi, przechodząc nawet do ofensywy. Niestety, w Europie sytuacja wyglądała o wiele gorzej - sojusz Pomorza, Włoch, Burgundii i Niderlandów zdołał pokonać Niemców, Bawarczyków i Rusinów Kijowskich - a więc aliantów Gomezyjczyków. Sojusz niemiecki poniósł klęskę w wojnie, lecz Gomezja, dzięki sukcesom, nie poniosła żadnych strat terytorialnych. Pomimo tej porażki sojusz gomezyjsko-niemiecki został wzmocniony.

GOM1700

Królestwo Gomezji w 1700 r. (bez ziem w Kalifornii)

Kolejnym wielkim konfliktem, w który Gomezja się zaangażowała, była rozpoczęta w 1677 r. wojna reńska. Sytuacja w tym wypadku wyglądała podobnie, lecz oprócz Holendrów naprzeciw żołnierzom gomezyjskim stanęła flota irlandzka. Ponownie Gomezyjczycy zdołali przejść do ofensywy, lecz Niemcy i Rusini Kijowscy w Europie ponieśli kompletną porażkę. Mimo tego, również i tym razem Gomezja zdołała uniknąć strat terytorialnych. Jednocześnie sami Gomezyjczycy rozpoczęli akcję kolonizacyjną - grupa kolonistów wyruszyła na Pacyfik i założyła osady w krainie, którą nazwali Kalifornią.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.