Megakampania Wiki
Advertisement

Khalil - kalif Arabii w roku 1089 z dynastii Abbasydów.

Życiorys

Khalil urodził się w 1023 r. Jego ojcem był przyszły sułtan Bułgarii, Jalil, a pradziadkiem - były już kalif, Talib Gruby. Ojciec Khalila zdołał, oprócz Bułgarii, zdobyć panowanie nad Synajem, na którym rozdał pomniejsze emiraty i szejkaty swoim synom. Przy tym podziale jego drugi syn, a więc Khalil, otrzymał położony nad Morzem Śródziemnym bogacący się na handlu Al-Arisz. Prowadził tam stosunkowo spokojne życie, znajdując się raczej na peryferiach podzielonego walkami wewnętrznymi Imperium Arabskiego. Zmieniło się to po wstąpieniu na tron Bahira I Aramida. Jego bardzo okrutne rządy doprowadziły wkrótce do powstania opozycji popierającej powrót Abbasydów. Na jej czele, w wyniku nieznanych okoliczności, stanął właśnie Khalil. W roku 1089 r. wybuchło powstanie, które zakończyło się zwycięstwem buntowników. Dzięki temu pomniejszy emir z Synaju, Khalil, został kalifem. Nie nacieszył się jednak długo swą władzą, ponieważ zmarł trzy miesiące po zdobyciu tronu z nieznanych przyczyn.

Advertisement