Megakampania Wiki
Advertisement

Kazimierz III Lubomelski, obraz z epoki

Kazimierz III Lubomelski (ur. 1559, zm. 1609) - król Polski i władca Czech od 1581 do roku 1609.

Wczesne życie

Urodził się w maju 1559 roku jako pierwszy syn (drugie dziecko) króla Kazimierza II.

Przez pierwsze kilka lat mieszkał razem z ojcem i matką na Wawelu, gdzie od najmłodszych lat był przygotowywany na objęcie korony po śmierci swojego ojca.

Panowanie

Polityka wewnętrzna

Bunt Mycielskiego

W czerwcu 1581 roku zmarł po 60-letnim panowaniu stary król Kazimierz II. Władzę po nim objął jego 22-letni syn - Kazimierz. Opozycja, której przywódcą był Imram Mycielski, widząc osłabienie stabilności rządów w okresie przekazania władzy postanowiła wywołać bunt. 9-tysięczne siły zdradzieckich buntowników zebrały się w Przemyślu. Młody król w celu zduszenia rebelii w zarodku wysłał stacjonującego dotąd w Zemplen Jerzego Reja, który wraz ze swoją 28-tysięczną armią pokonał pod koniec lipca opozycjonistów pod Przemyślem. 22 sierpnia armie lojalne królowi ostatecznie rozbijają niedobitki Mycielskiego w bitwie pod Maramaros.

Podbój Emiratu Pesztu

Młody król postanowił nie rezygnować ze planów swojego ojca i 15 września rozpoczął świętą wojnę przeciwko Emiratowi Pesztu. Armia Twardomira Szafrańca została skierowana na Peszt, gdzie stacjonowała maleńka armia emira. Druga polska armia pod dowództwem Jerzego Reja dostała rozkaz zdobycia Szabolcs. Pod koniec października w bitwie o Peszt wojsko polskie całkowicie rozbija muzułmanów pod wodą Miklosa Beleznaya. W listopadzie kapituluje wroga załoga w mieście Szabolcs. Wojna kończy się pokojem 4 czerwca 1582, na mocy którego ziemie emiratu zostają włączone do Polski.

Zainteresowanie terenami Węgier

Po podboju nowych ziem za Karpatami polski król wysyła tam polską Inkwizycje, która przy użyciu wielu metod (często dość brutalnych) zdołała do 1584 roku nawrócić większość tamtejszych mieszkańców. Pod koniec grudnia tego samego roku król Polski i Czech Kazimierz III w celu kontynuowania polityki ekspansji na tereny węgierskie tworzy, na kontrolowanych przez polska administrację terytoriach, Księstwo Węgier. Nowy wasal miał służyć jako bufor między państwem Lubomelskich a muzułmańskimi sułtanatami Anatolii, Bułgarii i Chorwacji. Jako władcę odrodzonego państwa węgierskiego wybrał Alberta, który pochodził z nawróconego na katolicyzm lokalnego i wpływowego rodu - Andrássy

Przemiany wewnętrzne

27 października 1583 królowi rodzi się syn - Krystyn. W lutym 1584 król reformuje armię, zamieniając Piechotę Tercio na tzw. Piechota Szarżującą. W kwietniu do Polski powrócili kaznodzieje ze Skandynawii, którzy zaczęli ponownie nawracać ludność kraju na protestantyzm. W połowie lipca 1584 do króla przybyli chłopi z petycją, którą ten odrzucił, co doprowadziło do wybuchu buntu, który wkrótce został stłumiony przez armię Jerzego Reja. 19 października 1584 zostaje zawiązany sojusz z Lotaryngią wymierzony w chcące uzyskać Hamburg Królestwo Niemiec. Niedługo później zaaranżowane zostało małżeństwo członków ich rodziny. Pod koniec 1584 roku Inkwizycja zakończyła nawracanie terenów byłego emiratu, z tego powodu 28 grudnia 1584 roku król utworzył na Węgierskich terytoriach wasala - Księstwo Węgier, a na jego władcę obrano pochodzącego za tamtejszej dynastii, która przeszła na Katolicyzm - Alberta. Na początku kwietnia 1585 król wprowadza ulepszony system kanalizacji. Tego samego dnia władca finansuje w Sandomierzu budowę pierwszej w kraju Manufaktury Tekstyliów. 9 marca 1586 król wyrusza na pielgrzymkę do Rzymu, gdzie papież udziela mu rozgrzeszenia.

25 czerwca 1586 król wprowadza system "Monarchii Administracyjnej" co za tym idzie, część władzy oddał urzędnikom.

Rozwój

19 lipca 1586 kupcy z morza Czarnego, którzy mają pewne problemy proszą króla o pomoc, na co ten przystaje. 2 stycznia 1587 efekty polityki religijnej przynoszą skutki, dzięki czemu relacje króla z kościołem poprawiają się. 11 marca 1587 król wysyła swych agentów na Pomorze, aby sfabrykować roszczenia do Miśni. A także dyplomatów, aby poprawili relacje z Rusią Kijowską. 2 stycznia 1588 Polska zyskuje nowego kardynała pochodzącego ze Skanii. 29 stycznia 1588 Władysław Odrowąż znany filozof i doradca królewski stwierdza, że żadna teoria opisująca rzeczywistość nie jest możliwa i wiedzę można pozyskać jedynie poprzez doświadczenie, król wykorzystuje jego teorię w celach propagandowych, aby pozyskać prestiż do budowy swej legitymacji. W 24 maja 1588 Protestanccy klerycy powracają do polski szerząc swą przerażającą herezję. W odpowiedzi król wydaje akt ustawiania odpustu, który gwarantuje swobodę religijną. 16 lipca 1588 król wprowadza kolejny etap reformy morskiej, są to Galeony.19 lipca 1588 kupcy z Krymu znów mają problemy i proszą króla o pomoc, król po raz kolejny chętnie im tej pomocy tej udziela. 14 września 1588 król szykuje się do wojny z Bułgarią i kieruje swe siły nad granicę polską-bułgarską. 2 stycznia 1589 król wypowiada wojnę Bułgarii. Wojna z Bułgarią trwała ponad rok, lecz nie była ona zbytnio krwawa, i od samego początku było wiadome że Polacy wygrają. 11 grudnia 1589 wojna oficjalnie kończy się, a wszystkie zdobyte ziemię wędrują do Węgier. 2 stycznia 1590 król wprowadza etap do reformy naukowej. 2 luty 1590 Książę Węgier prosi o nadanie jego ziemiom statusu marchii, Kazimierz III odmawia. 21 lipca 1590 jeden ze statków kupieckich zatonął podczas sztormu na morzu Bałtyckim tracąc cenny ładunek, łącznie z futrami z Rusi Nowogrodzkiej.

11 września 1590 śmierć doradcy króla Władysława Odrowąża znanego filozofa i doradce królewskiego. Kazimierz wybiera na jego następce naukowca Sędzieja Rala z Łużyc, który poprawia skuteczność gospodarki Polski.

8 stycznia 1591 pojawiały się głosy iż Polska konferencja wobec ilości kosztem jakości była głupia, że doprowadzi do kryzysu przywództwa bądź też sprawi iż Polska armia stanie się pośmiewiskiem głosy te były jednak błędne Polska wielka armia pozwoliła na odkrycie wielu talentów Polskich wojskowych zapewniając Polsce lepszą organizacje. Dzięki temu Kazimierz może wynająć nowego doradcę Dobiesława Chodeckiego organizatora armii. 25 stycznia 1591 rozpoczęcie organizowania trzeciej armii królewskiej. 3 luty 1591 nawrócenie ponowne Słupska na protestantyzm i rozpoczęcie nawracania na protestantyzm Kalisza. Poprawa relacji między królem, a mieszczanami. Rozbudowa armii w garnizonie stolicy. W lutym szlachta traci coraz więcej na znaczeniu.

Wojna chorwacka

12 kwietnia 1591 król powołuje do trzeciej armii królewskiej dziesięć dywizjonów piechoty, cztery kawalerii i dwa plutony artyleryjskie. 5 maja 1591 polscy dyplomaci pogorszyli relacje z Kijowem. 1 czerwca 1591 aktywność Szwedzkich agentów w celu sfabrykowania roszczeń do Wołogoszczy. 25 lipca 1592 Polscy skarbnicy argumentują, że Polska jest zmuszona do wprowadzenia pewnych zmian w sferze gospodarczej przydało, by się także umocnić urząd mistrza monety król zgadza się argumenty skarbników.

6 września 1592 król wprowadza pierwszy etap reformy gospodarczej poprzez wprowadzenie biurokratyczno - administracyjnego systemu zarządzanego przez królewskich urzędników znacząco podniesie skuteczność ściągania podatków. 2 stycznia 1593 król wysyła swych dyplomatów do Czech, aby poprawili relacje z Czeskimi stanami. 14 października 1593 król wypowiada wojnę Chorwacji i o terytoria dla Marchii Węgier. I od razu król kieruje wojska do Chorwacji.

6 wrzesień - 14 listopad 1594 - bunt magnacki.

13 stycznia 1595 Pokój z Chorwacją i przekazanie dużej jej części Węgrom; wprowadzenie standaryzacji kalibrów.

Marzec 1595 król rozpoczyna proces integracji Królestwa Czech. 18 maja 1595 wybuch i szybkie stłumienie muzułmańskiego buntu w Marchii Węgier. Zmniejszenie znaczenia Kościoła w Polsce.

15 marca 1596 król wprowadza pierwszy etap reformy Gospodarczej - zorganizowaną konstrukcję 27 lipca 1596 król Kazimierz III zachorował i nie może samemu rządzić. I król musi wybrać komu przekaże część władzy król decyduje się na mieszczan.

6 sierpnia 1596 dyplomaci poprawiają relacje z Czechami. 1 czerwiec 1597 król uzyskuje od papieża sankcje na podnoszenie podatków. 10 lipca 1597 król podnosi wyższy poziom stabilności. 12 października 1597 król rezygnuje usług dyplomatycznych Czyrzniecha Cetnera, a na jego miejsce zatrudnia Boguchwała Teńczyńskiego.

29 lipca 1598 niestety nasza merkantylistyczna polityka denerwuje niektórych z naszych kupców niegodządz się na kontrole ze strony Korony uciekają za granice król jednak nic tym nie zmienia.

27 lipca 1599 budowa nowej manufaktury w królestwie.

29 stycznia 1600 król wysyła swych agentów na Pomorze w celu sfabrykowania roszczeń do Radogoszczy.

9 maj 1600 nawrócenie ludności Poznania na Protestantyzm.

1 sierpień 1600 najwyraźniej założyliśmy nowy punkt werbunkowy na ziemi Słupskiej król w celu mobilizacji potencjalnych rekrutów finansuje ten nowy punkt werbunkowy. Z powodu ochłodzenia klimatu i zmniejszenia dochodów królewskich król rezygnuje z usług Dobiesława Chodeckiego.

16 październik 1600 król wprowadza kolejny etap reformy gospodarczej tzw. Narodowy Bank Polski powołanie tej centralnej instytucji finansowej pozwali na dużą lepszą kontrole nad monetą i całą gospodarką.

15 stycznia 1601 niezwykła religijna część naszej ludności zradykilizowana prowadzoną do niedawna kontrreformacje żąda od króla natychmiastowej sprawy z Protestanckimi sąsiadami król to nie przyjął tej krytyki co doprowadza do buntu fanatyków religijnych na ziemi Sandomierskiej.

26 luty 1601 bitwa z buntowanymi fanatykami religijnymi całkowita wygrana korony przy minimalnych stratach.

18 marca 1601 król na poprawy relacji decyduje się na udzielenia wsparcia Bawarii w celu niewielkich danin wypłacanych na okres dziesięciu lat i podbudowanie relacji z królem Bawarii.

26 września 1601 król wysyła flotę z Truso na morze Bałtyckie w celu patrolowania całego morza Bałtyckiego.

31 stycznia 1602 umiera król Bawarski Teodor I co oznacza wygaśnięcie sojuszu z Bawarią, ale nasz król decyduje się zawrzeć mariaż z nowym królem Bawarskim Albrechtem III.

5 luty 1602 król traci roszczenia do Żmudzi.

2 czerwca 1602 zakończenie ochłodzenie świata co oznacza większy podatki w Koronie tym fakcie król zatrudnia nowego doradcę.

19 czerwca 1602 aktywność Niemieckich agentów, którzy fabrykują roszczenia do naszych ziem w odpowiedzi król chce poprawić z Niemcami relacje w celu odnowienia sojuszu z Niemcami.

4 sierpnia 1602 rozpoczęcie w Koronie kryzysu soli.

6 czerwiec 1603 śmierć jednego z doradców król od razu zatrudnia nowego doradcę.

3 listopada 1603 król zlecił budowę nowej fortecy tym razem w Szczytnie.

2 stycznia 1604 królewscy emisariusze maksymalnie poprawili relacje z Niemcami chociaż dalej Polskę uznają za rywala.

13 stycznia 1604 król wysyła swych emisariuszy, aby poprawiali zaufanie króla Lotaryngii.

1 kwietnia 1604 król wprowadza kolejny etap reformy gospodarczej tzw. Zarządzanie Długami i Pożyczkami zmniejszymy dzięki temu wysokość potencjalnych odsetek.

1 sierpnia 1604 wybuch zarazy w Koronie król w tym przypadku decyduje się na pomoc finansową, a także zakończenie budowy nowej manufaktury.

10 stycznia 1605 nasi kupcy z Cedyni mają problemy z bandytami i proszą o królewskie wsparcie król odmawia z powodu, bo wtedy musiał wziąć na ten cel pożyczkę.

30 października 1605 król wysyła agentów na wyspę Zelandię w celu sfabrykowania do niej roszczeń.

20 styczeń 1606 nasi kupcy ruszają ostatnio na niebezpieczne wyprawy dzięki temu król może ich wysłać nieco dalej.

19 luty 1606 Polska szlachta coraz bardziej traci na znaczeniu.

12 maja 1606 zakończenie budowy fortecy w Szczytnie.

5 sierpnia 1606 Protestant-cy kaznodzieje nawracają ludność Skanii na Protestantyzm.

8 sierpnia 1606 jeden z królewskich kupców dokonał zdrady po tym gdy nie był zadowolony, że Korona wtrąca się w sprawy handlowe król zostaje jednak przy swoim zdaniu dzięki czemu polepsza politykę merkantylistyczną.

19 październik 1606 Polski agent został wykryty w celu fabrykowania roszczeń do wyspy Zelandii przez co króla reputacja ucierpi.

24 listopada 1606 powrót floty, która patrolowa wody Bałtyckie.

12 grudnia 1606 król rozbudowuje flotę morską budując 3 Galeonów i 3 Galeasów.

29 grudnia 1606 agent wysłany na Zelandię sfabrykował do niej roszczenia.

11 października 1607 król wprowadza kolejny etap reformy gospodarczej tzw. Polityka Centralizacji Władzy dzięki temu nasz król mógł szybciej likwidować lokalną autonomie i prawa przy tym król odbiera ziemie Warszawie magnatom, a klerowi niezwykle bogaty Wrocław, a za to nadając im nieco biedniejszą prowincje Ostrudę dzięki czemu król ma silniejszą władze wśród Magnatów, Mieszczan i Kleru.

9 stycznia 1608 wciąż finansujemy czeskich lojalistów, których ich działania mają zapewnić Unii Personalnej przynajmniej do zakończenia procesu integracji jednak jak się okazuje żądają coraz większych sum i prawdopodobnie niektórzy magnaci po prostu przywłaszczają sobie ich część, ale król w tej sprawie nie udziela wsparcia finansowego dlatego król rezygnuje z ich utrzymania.

8 sierpnia 1608 część znaczących magnatów i biskupów jest mocno zaniepokojona prowadzoną ostatnio przez króla polityką centralizacji i konfiskaty majątków żądają natychmiastowej jej przerwania król jednak tymi powiedzeniami się nie przejmuje.

1 września 1608 król zaczyna się szykować do wojny z Niemcami w tym celu wysyła swoje wojska na granicę Polsko-Niemiecką po za tym król wprowadza innowacje w sferze wojskowej tzw. Muszkiety z Zamkiem Skałkowym dzięki temu będziemy mogli łatwiej zaopatrywać nasze wojska, a także zwiększy postrach naszej jazdy.

1 stycznia 1609 król buduje kilka Bryk transportowych na potencjalną wojnę z Niemcami po za tym król decyduje się wysłanie swych agentów, aby sfabrykowali roszczenia do wyspy Fionaj.

31 stycznia 1609 Protestanccy kaznodzieje nawrócili ludność wyspy Lolland na Protestantyzm.

4 luty 1609 król wysyła swego agenta, aby sfabrykował roszczenia do Wurcina.

19 kwietnia 1609 Protestanccy kaznodzieje nawrócili ludność Chełmna na Protestantyzm.

Śmierć

12 października 1609 król Kazimierz III umiera z powodu choroby.

Władcy Polski
Piastowie książęta Polan: ChościskoPiast
wielcy książęta Polan: Siemowit Okrutny
królowie Polski: Masław I ŚwiętyMieszko IMasław II PółrękiJanko NieprawyMieszko II WielkiKarol
Mazowieccy Krystyn I ZdobywcaKazimierz I StaryGertruda IWielisław IWielisław II ŚmiałyStefan WielkiGierołt IPaweł IPaweł IIGierołt IIBoguchwał ŚmiałyZwinisława Okrutna
Lubomelscy Mirosław BratobójcaJacek MądryMiłobrat SzalonyKrystyn II WielkiKazimierz IIKazimierz IIIKrystyn III Helena IScholastyka IWolisława ZjednoczycielkaGertruda II


Królowie Czech
Piastowie (1082 - 1209) Mieszko IKarolPrendota I CzeskiMieszko IIPrendota IILudmiła Nieludzka
Welfowie (1209 - 1399) Patryk I TłustyMieszko IIIPatryk IIWawrzyniec IPatryk III MądryWawrzyniec II WielkiOdon WielkiWawrzyniec III Bez Ziemi
Mazowieccy (1399 - 1424) Zwinisława Okrutna
Lubomelscy (1424 - nadal) Mirosław BratobójcaJacek MądryMiłobrat SzalonyKrystyn II WielkiKazimierz IIKazimierz IIIKrystyn IIIHelena IScholastyka IWolisława Zjednoczycielka
Unia realna polsko-czeska W roku 1676 zawarta została polsko-czeska unia realna, na mocy której każdy król Polski jest także królem Czech
Advertisement