Megakampania Wiki
Advertisement

Cesarzowie Frankijscy - lista wszystkich cesarzy frankijskich w kolejności chronologicznej.

Karolingowie

Imię cesarza Lata panowania Portret Lata życia Informacje dodatkowe
Ludwig I Karoling 902 - 912
Louis i.png
863 - 912 Pierwszy cesarz Frankijski
Savary I Karoling 912 - 943
Savary i.png
885 - 943
Érrard I Karoling 943 - 952
Errard.png
876 - 952
Ludwig II Karoling 952 - 954
Ludwig ii.png
887 - 954
Poppo I Karoling 954 - 958
Poppo.png
889 - 961 Pierwsze Panowanie
Savary II Karoling 958 - 960
Savary ii.png
919 - 965 Obalony przez Poppa I Karolinga
Poppo I Karoling 960 - 961
Poppo.png
889 - 961 Drugie Panowanie
Robert I Karoling 961 - 964
Robert i.png
893 - 964
Ekkehard I Sprawiedliwy 964 - 979
Ekkehard.png
894 - 979
Ludwig III Wspaniały 979 - 984
Louis iii.png
911 - 986 Obalony przez Baudouina I Grubego
Baldwin I Gruby 984 - 999
Baudouin i.png
947 - 999
Baldwin II Wspaniały 999 - 1011
Baudouin ii.png
976 - 1011
Baldwin III Karoling 1011 - 1027
Baudouin iii.png
999 - 1060 Obalony przez Léonarda I Sprawiedliwego
Léonard I Sprawiedliwy 1027 - 1050
Leonard.png
990 - 1066 Obalony przez Roberta II Beztroskiego z dynastii Welfów

Welfowie

Imię cesarza Lata Panowania Portret Lata życia Informacje dodatkowe
Robert II Beztroski 1050 - 1100
Robert ii.png
1024 - 1100 Pierwszy cesarz Frankijski z dynastii Welfów
Robert III Welf 1100 - 1125
Robert iii.png
1093 - 1137 Pierwsze Panowanie
Meluzyna Welf 1125 - 1133
Melus.png
1084 - 1139 Obalona przez Roberta III Welfa
Robert III Welf 1133 - 1137
Robert iii.png
1093 - 1137 Drugie Panowanie
Eudes I Welf 1137 - 1140
Eudes i.png
1122 - 1168 Pierwsze Panowanie
Mikołaj I Welf 1140 - 1157
Nicolas.png
1123 - 1171 Pierwsze Panowanie
Eudes I Welf 1157 - 1168
Eudes i.png
1122 - 1168 Drugie Panowanie
Mikołaj I Welf 1168 - 1171
Nicolas.png
1123 - 1171 Drugie Panowanie
Patryk I Welf 1171 - 1172
Padrig.png
1134 - 1182 Obalony przez Roberta IV Szlachetnego
Robert IV Szlachetny 1172 - 1173
Robert iv.png
1128 - 1173 Obalony
Onfroy I Wspaniały 1173 - 1202
Onfroy.png
1154 - 1227 Obalony przez Payena z dynastii de Lezerge

de Lezerge

Imię cesarza Lata Panowania Portret Lata życia Informacje dodatkowe
Payen I 1202 - 1204
Payen.png
1154 - 1227 Pierwszy cesarz Frankijski z dynastii de Lezerge. Obalony przez Roberta V

Welfowie

Imię cesarza Lata Panowania Portret Lata życia Informacje dodatkowe
Robert V Welf 1204 - 1205
Robert v.png
1152 - 1205
Arnaud I Welf 1205 - 1219
Arnaud.png
1185 - 1236 Pierwsze Panowanie. Obalony przez Thierry'ego I Delikatnego

de Lezerge

Imię cesarza Lata Panowania Portret Lata życia Informacje dodatkowe
Thierry I Delikatny 1219 - 1220
Thierry.png
1196 - 1227 Pierwsze Panowanie. Obalony przez Vormviniego z dynastii Welfów

Welfowie

Imię cesarza Lata Panowania Portret Lata życia Informacje dodatowe
Vormvini I Welf 1220 - 1224
Vormvini.png
1165 - 1224 Obalony

de Lezerge

Imię cesarza Lata Panowania Portret Lata życia Informacje dodatkowe
Thierry I Delikatny 1224 - 1227
Thierry.png
1196 - 1227 Drugie Panowanie
Benoît I Welf 1227 - 1232
Benoit.png
1219 - 1247 Obalony przez Arnauda I z dynastii Welfów

Welfowie

Imię władcy Lata Panowania Portret Lata życia Informacje dodatkowe
Arnaud I Welf 1232 - 1234
Arnaud.png
1185 - 1236 Drugie Panowanie. Obalony przez Baudouina IV z dynastii de Lezerge.

de Lezerge

Imię władcy Lata panowania Portret Lata życia Informacje dodatkowe
Baldwin IV 1234 - 1237
Baudouin iv.png
1213 - 1237 Zginął w bitwie.
Zofia I Wspaniała 1237 - 1272
Sophie.png
1230 - 1283 Obalona przez Clotaira I Sprawiedliwego.
Clotaire I Sprawiedliwy 1272 - 1280
Clotaire.png
1239 - 1280
Piotr I Gruby 1280 - 1284
Pierre.png
1260 - 1296 Obalony przez Amédée'a I Wspaniałego z dynastii Karolingów.

Karolingowie

Imię władcy Lata Panowania Portret Lata życia Informacje dodatkowe
Amadeusz I Wspaniały 1284 - 1313
Amedee.png
1261 - 1313 Pierwszy przedstawiciel dynastii Karolingów na tronie Frankijskim od ponad 150 letniej przerwie.
Robin I Wspaniały 1313 - 1335
Robin.png
1279 - 1335 Zmarł na ospę.
Zygmunt I Karoling 1335 - 1350
Sigismond.png
1313 - 1350
Wilhelm I Wspaniały 1350 - 1402
Guilhem.png
1336 - 1402
Wilhelmina I Wspaniała 1402 - 1416
Guillaumette.png
1370 - 1416
Centule I Wspaniały 1416 - 1440
Centule.png
1408 - 1440 Zginął w bitwie.
Antonin I Karoling 1440
Default son.png
1428 - ???? Pierwsze Panowanie
Jourdain I Karoling 1440 - 1441
Jourdain.png
1408 - ???? Obalony przez Antoine I Karolinga.
Antonin I Karoling 1441 - ????
Default son.png
1428 - ???? Drugie Panowanie

Wszystkie elementy (4)

Advertisement