Megakampania Wiki
Advertisement

Imperium Timurydów - państwo istniejące na terenach Persji oraz Kaukazu.

Historia

Pojawili się około roku 1400 na terytorium Persji tuż po upadku, Ilchanatu. Ich elity przyjęły Szyizm, jako swą państwową religię, jednak lata mongolskiego panowania, spowodowały że znaczna większość mieszkańców była tengrystami, co sprawiało że państwo było bardzo niestabilne. W latach 90. XV w. nastąpił rozpad państwa min. na Królestwo Armenii, Gruzji i Persję. Państwo Timurydów zostało wtedy ograniczone do terenów leżących w Azji środkowej. Oraz niewielkich zdecentralizowanych, uzależnionych od nich ziem niedaleko półwyspu Arabskiego. Imperium Timurydów, upadło około roku 1500.

Galeria

Zasięg terytorialny Imperium około 1400 roku.

Terytorium Timurydów około 1450 roku

Imperium Timura na krótko przed upadkiem około 1500 roku.

Advertisement