FANDOMI wojna polsko-serbołużycka - spór o ziemię lubuską pomiędzy Piastem a Zistiborem. Konflikt trwał między majem 867 a październikiem 868 roku.

Geneza

Wódz Polan Piast od niedawna sprawował władzę w swoim plemieniu po śmierci Chościska. Aby skonsolidować swoje panowanie oraz pokazać przeciwnikom swoją siłę postanowił odzyskać utracony lata wcześniej Lubusz, który w tamtym czasie kontrolowali Serbowie z Łużyc. Możliwe również jest to, iż Piast planował już w tamtym czasie zjednoczenie ziem zamieszkiwanych przez polskie plemiona, którymi rządzić mieli Polanie. Możliwe, że ten konflikt miał być tylko pierwszym, małym krokiem w kierunku stworzenia ogólnopolskiego państwa.

Kampania roku 867

Piast w maju powołał wojów, który dostali rozkaz zgrupowania się w Poznaniu. W czerwcu, gdy wódz Polan zebrał swoje siły wydał rozkazał skierowanie się na Lubusz, gdzie obozowali wojowie Zistibora. Na początku sierpnia doszło do bitwy pod Lubuszem. 850 wojów Piasta pokonało 650 Serbołużyczan, którymi dowodził wódz Lubuszan Bohdan Żytawski. W czasie tej bitwy Piast dowiedział się, że jego żona, Rzepicha, ponownie jest brzemienna. Po kolejnych dwóch bitwach wrogie siły praktycznie przestały istnieć. Władca Wielkopolski w starciach z wrogiem stracił zbyt wielu wojów, przez co nie mógł efektywnie oblegać Lubusza. Walki nabrały nowego tempa dopiero po najęciu najemników przez Piasta.

Kampania roku 868

Na początku 868 roku protoplasta pierwszej polskiej dynastii szturmuje Lubusz. Niedługo potem kończy korzystać z usług najemników, co była skutkiem braku odpowiednio dużych ilości złota na zapłatę dla nich. Dalej sam oblega Kostrzyń, który pada w październiku. Zistibor  widząc swą porażkę zrzeka się Lubusza, który trafia do państwa Polan. 

Skutki

Najważniejszym skutkiem tej wojny było włączenie Lubusza w skład państwa Polan, co w konsekwencji doprowadziło do buntu wodza tych terenów - Bohdana. Lecz w dalszym okresie na pewno opłaciło się Piastowi podbić te terytoria.

Zaś z perspektywy Serbołużyczan przegrana ta rozpoczęła okres pewnego rodzaju zależności od Polan (nie była ona oficjalna, lecz dało się wyczuć, które z plemion jest podatne na wpływy tego drugiego) oraz powolny upadek plemienia, który nastąpił ostatecznie w 951 roku.