Megakampania Wiki
Advertisement


Emirat Pesztu - państwo węgierskie położone na Bałkanach, w nizinie Panońskiej. Emirat istniał w latach 1576 - 1582.

Geneza

Od wielu dekad następował podbój tengrystycznych Węgier przez islamskie sułtanaty Chorwacji i Bułgarii, a w latach późniejszych również katolicka Polska podbiła północ kraju. W 1535 roku chanat Węgier został ostatecznie podbity przez muzułmanów z Chorwacji. Konsekwencją podboju było wyparcie starej wiary z tych terytoriów, którą zastąpił Islam w środkowych i południowych Węgrzech oraz katolicyzm na północy upadłego chanatu.

Powstanie

Chcący odzyskać niepodległość Węgrzy zdecydowali się wykorzystać słabość Chorwacji po wojnie z Bawarią i Włochami. Powstanie wybuchło najpewniej jeszcze w 1575 roku. Ostatecznie Węgrom pod wodzą lokalnego arystokraty - Lászla Telekiego - udało się wyrzucić Chorwatów z terenów wokół Pesztu i Szabolcs. Mimo na pewno większych ambicji powstańcy byli zbyt mało liczni by zdobyć i utrzymać wszystkie tereny Węgier.

Niepodległość

W okresie niepodległości Emiratu najpewniej rozwijała się w znacznie zwiększonym tempie kultura węgierska, która na terenach kontrolowanych przez Chorwatów i Bułgarów była tępiona (szczególnie w czasach, gdy Węgrzy nadal wyznawali Tengryzm). Kultura Węgrów nie była tępiona w Polsce, lecz tam większość arystokracji i intelektualistów najpewniej tworzyła i mówiła w kontaktach biznesowych po polsku.

Dalekosiężnym celem Lászlo Telekiego było systematyczne odbijanie terenów węgierskich, by w końcu odbudować dawną potęgę. Jego plany jednak były mrzonką, ponieważ armia jaką mógł utrzymać budżet emiratu była wręcz śmiesznych rozmiarów (dodatkowo nie było pieniędzy na wprowadzenie nowinek technicznych), oraz co najważniejsze żadnemu z pobliskich państw niepodległe Węgry nie były po drodze. Dlatego Teleki nie mógł znaleźć sojuszników, którzy mogliby uchronić jego państewko od ponownego podboju.

Upadek

Król polski i władca Czech Kazimierz II rozpoczął w maju 1581 roku przygotowania do podboju Emiratu Pesztu. Jednak miesiąc później zmarł, a jego następca zajął się stabilizowaniem sytuacji po przejęciu władzy. Jednak w końcu we wrześniu młody Kazimierz III postanowił wrócić do ojcowskich planów włączenia Pesztu i Szabolcs do Polski i 15 września rozpoczął świętą wojnę przeciwko Emiratowi. Armia pod przywództwem Twardomira Szafrańca została skierowana na Peszt, gdzie stacjonowała maleńka armia emira Lászlo. Druga polska armia pod dowództwem Jerzego Reja dostała rozkaz zdobycia Szabolcs. Pod koniec października w bitwie o Peszt wojsko polskie całkowicie rozbija muzułmanów pod wodzą generała Miklosa Beleznaya. Kilka tygodni później upada Szabolcs. W czerwcu 1582 roku zdobyta została twierdza w Peszcie, pojmany Lászlo Teleki zgodził się na inkorporacje jego ziem do Polski.

Advertisement