FANDOM


Chrzest Polski - miał miejsce w 934 roku w Gnieźnie, gdzie frankijski biskup misyjny Alain ochrzcił Masława I oraz jego dwóch potomków Mieszka oraz Borzywoja . Wydarzenie to miało ogromny wpływ na dalszą historię Polski oraz całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Sytuacja chrześcijan w latach 897 - 921

Do czasu zdobycia przez Siemowita Okrutnego Górnego Śląska w 897 roku, na terenach Polski nie było zorganizowanych grup chrześcijan . Mieszkańcy Górnego Śląska zostali nawróceni jeszcze przez Wielkomorawian, którzy osadzili na tamtejszym terenach ród Borkowiców. Mimo swojego wielkiego okrucieństwa książę Siemowit nie prześladował katolików, lecz próbował ich nawracać drogą pokojową. Na dwór księcia śląskiego Przybora Borkowica przybywało wielu pogańskich kapłanów, którzy przekonywali go do zmiany religii. Przybor zostaje ścięty w 905 roku za bunt, nawet to wydarzenie nie spowodowało prześladowań katolików. Katoliccy duchowni zdołali nawet nawrócić mieszkańców Dolnego Śląska.

Przybycie biskupów misyjnych 

Prawdopodobnie około roku 921 na dwór Masława I przybył pierwszy biskup misyjny, był to Włoch imieniem Humbert. Ów biskup gardził starą religią Słowian, co nie omieszkał powiedzieć, a wręcz wykrzyczeć w twarz Wielkiemu Księciu. Mimo tych słów Masław nie kazał go uwięzić, wręcz pozwolił mu nauczać na swoich terenach. Nie wiemy więcej na temat tego biskupa, możliwe, że z powodu sposobu nawracania został zabity lub wrócił do Włoch. Parę miesięcy później do Gniezna przybywa kolejny włoski biskup Dietmar. Mimo niesmaku pozostawionego przez Humberta Masław pozwala na działalność włoskiemu biskupowi. W 923 roku do dworu Wielkiego Księcia dołącza kolejny biskup misyjny, pochodzący z Chorwacji Domagoj. To właśnie tego człowieka należy uznać za twórcę fundamentów pod przyszły chrzest polskiego władcy.

Działalność biskupa Domagoja

Domagoj przez następne lata aktywnie działał na dworze polskim. Pierwszą z znanych nawróconych przez niego osób była Scholastyka z Buszyna. Pewnego razu Masław zdecydował się posłuchać odprawianej przez chorwackiego biskupa mszy. Po jej zakończeniu Domagoj starał się przekonać księcia do nawrócenia się, lecz Masław postanowił nie wyrzekać się starych obyczajów, dodatkowo wygnał Domagoja. Duchownemu udaje się jednak wybłagać przebaczenie i powrócić już w 932. W tym samym roku wybucha konflikt o Łużyce między Polakami a Serbołużyczanami. Sytuację tą wykorzystuje biskup nawracając jednego z dowódców wojsk Małowuja Lisa(założyciel dynastii rządzącej na Pomorzu w latach 1190 - 1206 ). W tym roku Domagoj osiągnął wiele, udało mu się nawrócić niejakiego Jaksę oraz żonę księcia Masława Matyldę Brzeską. Pod koniec 933 przybywa do Gniezna z nakazu cesarza Franków Savary biskup Alain.

Chrzest Masława i jego dworu

W 934 roku ginie słuch po Domagoju, prawdopodobnie zmarł lub powrócił do swej ojczyzny. Niszę po nim wypełnił biskup Alain. Po mszy biskup wraz z żoną Wielkiego Księcia Matyldą postanowili spróbować nawrócić Masława. Ten widząc, że stare obyczaje powoli odchodzą na jego dworze w zapomnienie oraz z miłości do swej wiernej żony postanowił się pokłonić chrześcijańskiemu Bogu. Chrzest odbył się w specjalnie zbudowanej do tego kaplicy w Gnieźnie, gdzie Masław, jego synowie, a także wielu członków dworu władyki zostali zanurzeni w świętej wodzie przez biskupa Alaina, tak, jak Jezus przez Jana Chrzciciela. Gdy dowiedział się o tym papież Witalian II natychmiast dał pozwolenie na koronowanie Masława na pełnoprawnego katolickiego króla. Pierwszą głową kościoła na ziemiach polskich zostaje ogłoszony uczeń Alaina lub Domagoja Skarbimir z Brzegu.

Przeciwnicy nowej religii

Rzecz jasna największymi wrogami katolicyzmu na ziemiach polskich byli kapłani starej, pogańskiej wiary. Nie mieli jednak oni ani zunifikowanych wierzeń ani jednej organizacji kościelnej. Przez to nie byli w stanie skutecznie przeciwdziałać stałemu umacnianiu się w Polsce chrześcijaństwa. Poganie swą nadzieję pokładali w bracie Masława - Piaście oraz księciu Mazowieckiemu Gaudentym. Piast miał dużą szanse przejąć tron zważywszy na to, iż rok po przyjęciu nowej wiary Masław zostaje zamordowany przez kapłana starej wiary nijakiego Kaspara. Pozostali książęta także nie byli przychylnie nastawieni wobec zmiany starożytnych obyczajów na zachodnie herezje, ale otwarcie nie wpierali pogańskiej opozycji. Do owej opozycji dołączyło wielu członków rady królewskiej, lecz dzięki nakazowi papieża by wyrzucić niewiernych problem ten został zażegnany.

Chrystianizacja Polski

Niedługo po chrzcie Masława nakazał Skarbimirowi z Brzegu nawrócić co ważniejszych mieszkańców Gniezna i okolic. 

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.