FANDOM


Cesarstwo Trójkorony - państwo w Europie Środkowej, powstałe w 1725 r., kiedy to królowa Polski i Czech, Gertruda II, uzurpowała dla siebie tytuł króla Pomorza (należący do Pechny Welf), jednocześnie nadając sobie tytuł cesarski.

Terytorium

Cesarstwo Trójkorony powstało z ziem Królestwa Polski oraz znajdującego się z nim w unii realnej Królestwa Czech. Ich herby po dziś dzień są oficjalnie używane na ziemiach tych królestw.

Ziemie Trójkorony rozciągają się od Hamburga na zachodzie, po Polesie i rzekę Zbrucz na wschodzie, a także od Ozylii, Gotlandii i Skanii na północy po szczyty Karpat i południowe krańce Czech na południu. W momencie utworzenia, tj. w 1725 r. było jednym z największych i najludniejszych państw Europy.

Gospodarka

W momencie utworzenia Cesarstwa, tj. w 1725 r. gospodarka Polski oparta była na dwóch filarach - rolnictwie i handlu. Szczególnie dużych dochodów dostarczała ta druga jej gałąź. Polskie statki handlowe docierały do wielu miejsc na świecie oraz zmonopolizowały handel na Morzu Bałtyckim, a także stanowiły poważną siłę na Morzu Północnym. Polskie targi i kompanie oferowały także wiele produktów kolonialnych, sprowadzanych z Ameryki Południowej.

Religia

Religią państwową jest katolicyzm. Czystości wiary chroni zorganizowana przez państwo, znana z nie zawsze humanitarnych i apostolskich metod działania Polska Inkwizycja. W państwie panuje obowiązek coniedzielnego uczestnictwa we mszy świętej.

Gertruda II

Gertruda II na obrazie z epoki

Historia

Po zwycięstwie w wojnie polsko-holenderskiej królowa Polski, Gertruda, zaczęła na poważnie brać pomysł odtworzenia Trójmonarchii - państwa utworzonego przez piastowskiego króla Mieszka II Wielkiego. Rozpadło się ono po jego śmierci, lecz sama idea przetrwała. Dlatego, kiedy pomorska i polska delegacja spotkały się w Stade, by dyskutować warunki pokoju, Gertruda II usiłowała doprowadzić do hołdu królowej pomorskiej, Pechny I. Na to jednak żywo zareagowali polscy sąsiedzi, w tym sojusznik, król Lotaryngii i cesarz Franków, Karol IV Aleksander. Obawiali się oni bowiem zbytniego wzmocnienia Polski. W efekcie w ramach rozmów pokojowych królowej Polski udało się uzyskać jedynie część pomorskich ziem.

Nie zadowoliło jej to. Dlatego 6 sierpnia 1725 r. w archikatedrze w Gnieźnie, uzurpowała sobie prawa do korony królewskiej, a także koronowała się na cesarzową Trójkorony, odtwarzając to nieistniejące od ponad 600 lat państwo.

Galeria

TJK1725

Cesarstwo Trójkorony w 1725 r.

Herb Trzech Królestw

Herby trzech królestw składowych Trójkorony - od lewej: Królestwo Czech, Królestwo Polski, Królestwo Pomorza

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.