Advertisement

Cesarstwo Bizantyńskie

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

Cesarstwo Bizantyńskie - inaczej Cesarstwo Wschodniorzymskie. Niegdyś potężne państwo, lecz upadło pod napływem tengryjskich i muzułmańskich najazdów.

Historia

W 867 roku Cesarstwo Bizantyńskie obejmowało większość terenów leżących na południu Europy (m.in Grecję, wschodnie wybrzeże Morza  Adriatyckiego, oraz większość Anatolii). W owym czasie Cesarstwem rządził Bazyli Okrutny.

W ciągu następnych kilku dekad Bizancjum utraciło kilka swoich prowincji leżących na zachodzie tegoż państwa. Zdołało ono jednak zdobyć wiele terytorium leżących na wschodzie dzisiejszej Turcji. W owym czasie Cesarstwo Bizantyńskie było trzecim największym państwem na świecie (większe od niego było tylko Cesarstwo Franków, oraz Imperium Abbasydów).

Output eaHhds.gif
Zmiany granic Cesarstwa Bizantyńskiego na przestrzeni jego istnienia

W II połowie X wieku Cesarstwo Bizantyńskie mocno utraciło na znaczeniu, gdyż większość jego ziem zostało podbitych przez potężne państwo Abbasydów. Oznaczało to rychły koniec Cesarstwa Wschodniorzymskiego, gdyż zdołało ono utrzymać jedynie nieliczne terytoria leżące nad wschodnim wybrzeżem Adriatyku. Niedługo później (I połowa XI wieku) Bizancjum zostało podbite przez wiele okolicznych państw.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.