FANDOM


Bunt jutribocki - zbrojne powstanie, mające miejsce w 1715 r. Miało na celu oderwanie od Królestwa Polski ziem, które te zajęło podczas ostatniej wojny i ponowne przyłączenie ich do Królestwa Pomorza. Zakończyło się całkowitą klęską pomorskich separatystów i zwycięstwem Polski.

Przyczyny buntu

W roku 1707, po zwycięstwie polskim w wojnie z Pomorzem, znaczne ziemie tego drugiego państwa, w tym pomorska stolica, Branibór, zostały włączone do Polski. Niemal od razu na tych ziemiach wielu ludzi, wciąż lojalnych wobec najpierw królowej Wszebory, a następnie Pechny rozpoczęło starania o odzyskanie dla Pomorzan tych ziem. Na czele siatki konspiracyjnej, mającej na celu zorganizowanie antypolskiej rebelii, stanął bogaty mieszczanin z Jutriboku i uznany w lokalnych kręgach wojskowy, Snowid Meusseling, potomek niemieckich osadników.

Kolejne działania, prowadzone przez polską administrację nie przypadły do gustu - ustanowienie polskiej administracji, przymusowa katolicyzacja społeczeństwa, działalność inkwizycji - to wszystko przysparzało zwolenników konspiratorom. Kiedy wreszcie, dekretem królowej Gertrudy II, władzę nad Jutribokiem przejął kler, czara goryczy przelała się i konspiratorzy wyszli wreszcie z podziemia. Tak rozpoczął się bunt.

Przebieg buntu

Bardzo szybko pod sztandary rebeliantów zaczęło zaciągać się wielu ochotników z Jutriboku i okolic. Wkrótce powstańcy zaczęli napadać na polskie instytucje, katolickie kościoły itp. Takie działania nie mogły się jednak obejść bez reakcji polskiego wojska - natychmiast w tamtą stronę skierowana została jedna z armii. Ponadto pomoc wojskom Gertrudy II obiecała Lotaryngia - jej wierny sojusznik. Na ziemie polskie wkroczyła armia lotaryńska pod komendą księcia Karola.

Wojska buntownicze, wiedząc o zbliżających, znacznie silniejszych wojskach wroga, rozpoczęła przygotowania do obrony - Meusseling nakazał budowę polowych fortyfikacji i oczekiwać na przybycie wroga. To w końcu stało się 7 lutego 1715 r. Doszło do bitwy pod Jutribokiem. Oddziały powstańcze zostały rozbite, zaś niedobitki przekroczyły pomorską granicę. Bunt zakończył się klęską.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.