FANDOM


Bunt chłopski na Wołoszczyźnie - chłopskie powstanie, mające miejsce wiosną 1711 r., na ziemiach Marchii Wołoszczyzny. Miało ono na celu obniżenie podatków, narzuconych na najniższe warstwy społeczeństwa przez klasy rządzące. Zakończyło się ono wyszarpanym sukcesem wojsk ancien regime'u.

Przebieg buntu

Zima przełomu lat 1710 - 1711 była dla Wołochów wyjątkowo ciężka - poprzednie lato było mało obfite, silny mróz ściął oziminę, a śnieg nie ustępował także z równin aż do końca marca. W efekcie w trakcie przednówka wybuchł potężny głód. Tysiące chłopów cierpiało z braku pożywienia. Jednocześnie administracja marchii była bezwzględna - podatek trzeba było płacić. Napięcia narastały, aż wreszcie na początku kwietnia zdesperowani, umierający z głodu chłopi zaczęli gromadzić się w grupy i napadać na pańskie dwory. Ponadto część z nich wprost zaczęła żądać obniżki podatków. Był to początek buntu.

Margrabia Władysław, po otrzymaniu wieści o niepokojach na prowincji, zdecydował się wysłać tam armię, by ta stłumiła wszelkie chłopskie ruchy. Na jej czele stał generał Dan Ilias. Nie można w tym wypadku mówić o jednej, walnej bitwie, a raczej o kilkunastu mniejszych starciach. Były one bardzo krwawe i zażarte, obie strony ponosiły ciężkie straty, lecz ostatecznie ostatni chłopski oddział został rozbity 2 maja. Data ta jest uznawana za koniec powstania.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.