FANDOM


Bulughan I Okrutny (1373 - 1429) - chan Węgier i Serbii w latach 1408 - 1429 i chan Peczu od 1393 do 1429 r. z dynastii Jochidów.

Biografia

Bulughan urodził się w 1373 r. w Peczu. Jego ojcem był Khudu, władca Peczu, jednego z kilku chanatów powstałych w Kotlinie Panońskiej w wyniku upadku na tych ziemiach potęgi i władzy Złotej Ordy. Khudu tuż przed śmiercią zawarł alians z chanem Węgier, Franciszkiem, na mocy którego to Bulughan miał przejąć tron. Kiedy jednak stary władca Peczu zmarł, jego syn, będąc nowo koronowanym władcą, odnowił sojusz, przy czym to jego najstarszy syn, Toghtoga, miał tym razem zasiąść na tronie. Kiedy to wreszcie się stało w 1399 r., to Bulughan właśnie sprawował rzeczywistą władzę nad Węgrami i od 1404 r. Serbią, podczas gdy małoletni chan był zaledwie marionetką. Kiedy zmarł w 1408 r., możni węgierscy sami poprosili Bulughana o przejęcie tronu i zjednoczenie kraju Madziarów z Chanatem Peczu, na nowo wprowadzając państwo węgierskie do Kotliny Panońskiej. W związku z tym rok 1408 uważa się za koniec państwa węgierskiego na uchodźstwie.

Całe panowanie Bulughana minęło na próbach ustanowienia stabilnej, silnej władzy na opanowanych przez siebie ziemiach. Stosował w tym celu wyjątkowo okrutne sposoby - tego możnowładcy madziarscy nie spodziewali się, wybierając Mongoła na swego władcę. Ten bowiem nie miał żadnej litości dla swoich wrogów i zdławił wszelkie ślady oporu, zyskując przydomek "Okrutny". Dzięki niemu ustabilizowane i dysponujące silną władzą chana państwo węgierskie zaczęło na nowo stanowić siłę, z którą inne państwa Panonii musiały się liczyć. Bulughan zmarł w 1429 r., dzieląc swe tytuły między dwóch synów: starszy, Chulgetei, został chanem Węgier, a młodszy, Hulegu, władcą Serbii.

Władcy Węgier
Chanat Węgier Arpadowie: Almos WielkiÁrpád I SprawiedliwyLinütika IÁrpád II OtyłyLinütika IILevente I BłogosławionyGyula I NieprawyLevente II WielkiLevente III WielkiLevente IV
Zapolyowie: Karol IFryderyk ŚmiałyKálmán Wielki
Vajlok: BartłomiejCsongor Nieprawy
Zapolyowie: Ferdynand
Ajtbajowie: ZoltánIzaakSylwester Wygnaniec
Vajlok: Augustyn
Zapolyowie: Karol IIAntoni I
Ógjallowie: Gazsi I
Vajlok: ZsoltGyula II OkrutnyJenőÁdárn Spowiednik
Miletyjczycy: Bardas Groźny
Arpadowie: Urban SzlachetnyKacperMateuszElek MądryDomoszló SrogiErnest
Sułtanat Węgier Amasidzi: Samir
Chanat Węgier Arpadowie: Antoni IIGazsi IIFranciszek
Jochidzi: ToghtogaBulughan I OkrutnyChulgetei CichyBulughan II
Marchia Węgier Andrássy: Albert IIJan I Andrássy
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.