FANDOM


UWAGA! Opisywana historia, dzieje się uniwersum MegaKampanii, lecz nie jest kanoniczną wersją... powoływanie się na nią, lub/też opisywanie jej w prawdziwych artykułach będzie surowo karane...


Bałtorusini - naród bałto-słowiański zamieszkujący terytoriach dawnego Królestwa Litwy. Powstał na skutek rusyfikacji Bałtów przez ruskich władców litewskich z dynastii Radymiczów i Łukiniczów. Obecnie naród ten zaliczany jest do grupy Słowian Wschodnich.

Historia

Bałtowie przed rusyfikacją

Za początek narodu Bałtów uznaje się rok 884, kiedy to wódz Litwinów zdołał zjednoczyć wszystkie nadbałtyckie plemiona w jedno państwo. Mimo zjednoczenia Bałtowie pozostawali jednak tylko zbitką ludów z podobnym językiem, co często doprowadzało do buntów i różnych zawirowań. Władcy z dynastii Dragunsów wywodzili się z plemienia Litwinów, więc to kultura tego plemienia była promowana wśród Bałtów. Dzięki temu, do połowy XII wieku elity Bałtów stały się w dużej części jednolite kulturowo.

Rusyfikacja Bałtów

W 1148 roku w wyniku buntu ruskich mieszkańców Litwy na czele państwa staje Fewronia Sprawiedliwa. To właśnie od tego momentu rozpoczyna się powolny proces słowianizacji Bałtów. Ci, którzy byli przeciwnikami wspierali członków dynastii Dragunsów, w celu odzyskania przez nich tronu. Lecz nawet ten rdzennie litewski ród przyjął w końcu ruskie zwyczaje i mowę. Rusyfikacja Litwinów praktycznie dopięła swego w połowie XV wieku, kiedy to Bałtów można było spotkać tylko w okolicach Wilna (które było zamieszkiwane przez niedobitki Litwinów) oraz na północy państwa, głównie na wsi, gdzie chłopami byli Łotysze (w miastach większość posiadali Bałtorusini i Rusini).

Złoty wiek Bałtorusinów

Najlepszy okres dla Bałtorusinów, to czas między połową XV wieku a rokiem 1589. Przez te lata kultura bałtoruska bardzo szybko i prężnie się rozwijała, głównie było to skutkiem hojności tamtejszych władców, którzy chcieli ostatecznie doprowadzić do jedności kulturowej swojego państwa. W 1555 roku litewski władca przyjął protestantyzm. Złoty wiek dla Bałtorusinów zakończył się w 1589 roku, kiedy to ich państwo, po długim okresie osłabienia, zostało podbite przez Królestwo Szwecji.

CDN.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.