FANDOM


UWAGA! Opisywana historia dzieje się  w uniwersum Megakampani ale nie jest kanoniczną wersją ...powoływanie się na nią lub/też opisywanie jej w prawdziwych artykułach będzie surowo karane...

JĘZYK HALICKI

JĘZYK HALICKI(hal. lazyg legalih'e) - jeden z języków wschodniosłowiańskich, będący hybrydą języka ruskiego i oksytańskiego. Jest on obecny w Monarchii Polsko-Czeskiej(województwa Halickie i Wołyńskie) oraz Wielkim Księstwie Kijowskim(Równe i Podole).

GENEZA

Powstanie mowy halickiej datuje się na II połowę XV wieku. Było ono jednak wynikiem wielowiekowej obecności oksytańskich osadników, którzy ściągali do Halicza i Wołynia, rządzonego wówczas przez Zakon Joannitów, a później feudalne Księstwo Wołyńskie.

GRAMATYKA

Gramatyka halicka, jest mieszanką języka oksytańskiego i ruskiego. Z tej pierwszej mowy wywodzi się głownie alfabet oraz odmiana poszczególnych części mowy, zaś same postawy większości słów to istna kalka ruskich wyrazów.

Czasowniki

BEZOKOLICZNIK = POSTAWA CZASOWNIKA + 'RE

Przykład: być - bet're


CZASOWNIK W CZASIE TERAŹNIEJSZYM = PODSTAWA CZASOWNIKA + 'E

Przykład: jestem - bet'e

UWAGA! Jeżeli podstawa czasownika kończy się literą "a", to pomijamy ją. Przykład: dodawać - doba're - dob'e.


CZASOWNIK W CZASIE PRZESZŁYM = DE + BEZOKOLICZNIK

Przykład: byłem - debet're


CZASOWNIK W CZASIE PRZYSZŁYM = E + BEZOKOLICNIK

Przykład: będę - ebet're


Rzeczowniki

RZECZOWNIK W LICZBIE MNOGIEJ = RZECZOWNIK + 'S

UWAGA! Jeżeli rzeczownik kończy się na litery: a, o, u, y, h, x - to pomijamy je. Przykład: kot - koh - ko's


Przymiotniki

PRZYMIOTNIK = LE + RZECZOWNIK + 'E

Przykład: koci - lekoh'e

Imiesłowy

Imiesłowy dzielimy na rzeczownikowe, przymiotnikowe i przysłówkowe. Imiesłowy przysłówkowe dzielimy na teraźniejsze i przeszłe.

IMIESŁÓW RZECZOWNIKOWY = CZASOWNIK + 'A

UWAGA! Jeżeli rzeczownik kończy się na litere: e - to pomijamy ją. Przykład: abdykacja - otreche - otrech'a


IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY = LA + CZASOWNIK + 'A

UWAGA! Jeżeli rzeczownik kończy się na literę: e - to pomijamy ją. Przykład: abdykujacy - otreche - laotrech'a


IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY TERAŹNIEJSZY = EL + CZASOWNIK W CZASIE TERAŹNIEJSZYM 

UWAGA! Jeżeli rzeczownik kończy się na literę: e - to pomijamy ją. Przykład: abdykując - otreche - elotreche'e


IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY PRZESZŁY = DE + CZASOWNIK + ERA

UWAGA! Jeżeli rzeczownik kończy się na litery: e lub a - to pomijamy je. Przykład: przeczytawszy - chita - dechit'era

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.