Megakampania Wiki
Advertisement

Bitwa pod Jabłoskowem - starcie zbrojne, mające miejsce w roku 1012 podczas inwazji Vencela Nandorfiego na Małopolskę. Bitwa rozegrała się pomiędzy siłami Królestwa Polski i Pomorza oraz Zakonu Joannitów a wojskami wyżej wspomnianego Vencela. Bitwa zakończyła się pełnym zwycięstwem polsko-pomorsko-zakonnym i zlikwidowała zagrożenie związane z najazdem.

Przed bitwą

Oddziały węgierskie przekroczyły Karpaty wkraczając do Polski na początku września 1012 r. i od razu podzieliły się, rozpoczynając oblężenia grodów na ziemiach: sądeckiej i sandomierskiej. Licząc na przechwycenie podzielonych sił wroga, wielki mistrz Jean - będący głównodowodzącym sprzymierzonych sił Polski, Pomorza i Joannitów - nakazał wymarsz spod Kalisza w kierunku Cieszyna. Vencel jednak dowiedział się o ruchach swojego przeciwnika i wobec tego połączył swoje oddziały i przypuścił szturm na Nowy Sącz. Zdobył gród tracąc ok. 1000 żołnierzy. Po tym sukcesie pewny siebie węgierski pretendent do Małopolski postanowił zaatakować armię króla Masława i wielkiego mistrza Jeana.

Siły obu stron

Państwo Lekka piechota Włócznicy Ciężka piechota Łucznicy Lekka kawaleria Ciężka kawaleria Łączna liczba żołnierzy
Królestwo Polski, Pomorza i Zakon Joannitów ok. 2700 ok. 500 ok. 5650 ok. 2350 ok. 900 ok. 1650 ok. 13800
Armia Vencela ok. 3600 ok. 800 ok. 3500 ok. 1600 ok. 1000 ok. 25 ok. 10500

Przebieg starcia

Wojska Masława i Jeana zajęły defensywną pozycję na wzgórzach, gdzie oczekiwały nadejścia nieprzyjaciela. Ten dotarł na miejsce bitwy 21 listopada 1012 r.

Bitwa rozpoczęła się od wzajemnego ostrzału łuczników obu stron. Na swojej prawej flance lepiej wyszkoleni, węgierscy łucznicy zaczęli zdobywać przewagę nad oddziałami dowodzonymi osobiście przez króla Masława. Na lewej zaś oddziały dowodzone przez rycerza joannitów, Sigehelma szybko doprowadziły do zwarcia. Był to decydujący moment starcia. Następnie do ataku ruszyła reszta polsko-pomorsko-zakonnej formacji. Wśród wojsk Vencela wybuchła panika i zaczęły one uciekać z pola bitwy, ścigane przez polską lekką jazdę. Starcie zakończyło się pogromem oddziałów węgierskich.

Straty

Państwo Lekka piechota Włócznicy Ciężka piechota Łucznicy Lekka kawaleria Ciężka kawaleria Łączna liczba żołnierzy
Królestwo Polski, Pomorza i Zakon Joannitów ok. 500 ok. 50 ok. 470 ok. 400 ok. 115 ok. 70 ok. 1620
Armia Vencela ok. 3200 ok. 650 ok. 2900 ok. 1500 ok. 900 wszyscy ok. 9100

Skutki bitwy

Wycofujące się w stronę Sącza oddziały Vencela zostały dogonione i rozbite w potyczce pod Gorlicami. Wtedy też do polskiej niewoli wpadł sam Vencel. Został on zmuszony do zrzeczenia się swych roszczeń do Małopolski i zawarcia pokoju. Zakończyło to jego inwazję na Małopolskę.

Advertisement