Megakampania Wiki
Advertisement

Andrássy - węgierski ród możnowładczy, władający marchią Węgierską.

Historia

Powstanie rodu datuje się na średniowiecze, ale pierwszym znanym przedstawicielem rodu był Albert. Po podboju Emiratu Pesztu przez Polskę w czerwcu 1582, obawiający się przed skonfiskowaniem swojego majątku Albert, postanowił przejść z islamu na chrześcijaństwo. Okazało się to dobrą decyzją, ponieważ król Polski, Kazimierz III nadał mu wszystkie ziemie węgierskie, tworząc zależne od Polaków księstwo. Niedługim czasie na prośbę księcia Alberta, Węgry uzyskują od Polski status marchii.

Po śmierci pierwszego katolickiego margrabiego Węgier w 1636 r. na tronie zasiada jego syn, János. Wybucha bunt pretendenta Jánosa Esterházego przeciw nowemu margrabiemu, ponieważ ten pierwszy chce zasiąść na tronie. Dzięki polskiej pomocy militarnej bunt został stłumiony. Pozostawał on wiernym polski wasalem, wspierając swoich suzerenów w ich wojnach i zmarł on w 1713 r., w podeszłym wieku 94 lat, doczekując się zaledwie jednej córki. Węgierskie prawo znacznie ograniczało możliwość przejęcia tronu przez kobiety, dlatego nowym księciem i margrabią węgierskim został jej mąż - polski książę Władysław, młodszy syn królowej Gertrudy II, na Węgrzech znany jako Ulaszlo V. Ich potomkowie byli już członkami rodu Lubomelskich.

Advertisement