Megakampania Wiki
Advertisement

862 - 863864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872

Wydarzenia w Polsce

Styczeń - śmierć Chościska, dojście Piasta do władzy.

Maj - wybuch I wojny polsko-serbołużyckiej, w której wódz Polan zamierzał odzyskać prawowicie należące mu się terytoria Lubusza, które w tamtym czasie kontrolowane były przez Serbołużyczan. Zwołani na wyprawę wojowie dostali rozkaz zgrupowania się w Poznaniu.

Czerwiec - wymarsz Polan (w liczbie 850), pod wodzą Piasta, spod Poznania w kierunku Lubusza.

Sierpień - zwycięstwo wojów Piasta w bitwie pod Lubuszem, gdzie pokonali 650 Serbołużyczan pod wodzą Bohdana Żytawskiego. W czasie owej bitwy Piast dowiedział się, że zostanie ponownie ojcem.

Wrzesieńbitwa pod Budziszynem.

Październik - bitwa pod Myśliborzem. W bitwie tej do niewoli Piasta dostał się Gaweł z Lubiąża, który był jednym z dowódców Serbołużyczan.

Listopad - zwołanie dodatkowych wojów przez Piasta, nieefektywna próba oblężenia Lubusza.

Wydarzenia na świecie

Kwiecień - wybuch powstania pogańskiego w Państwie Wielkomorawskim, w rewolcie udział wzięli Czesi, Głomacze, Ślężanie i Wiślanie.

Listopad - powstanie Węgier na południowy wschód od Państwa Wielkomorawskiego. Na terytorium tego drugiego doszło w nieznanym miejscu do bitwy między wojskiem chrześcijańskiego króla Rościsława a wojami pogańskich buntowników.

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Styczeń - Chościsko - wódz Polan w latach ok. 845 - 867.

Listopad - kapłan Gaweł z Lubiąża.

Advertisement