Megakampania Wiki
Advertisement

1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691

Wydarzenia w Polsce

Marzec - w polskich stoczniach ukończono kolejne fregaty. Ich flotylle zostają wysłane na patrolowanie szlaków handlowych w węzłach: lubeckim i Morza Północnego

Kwiecień - w Warnowii udaje się przeszkolić wyjątkowo dużo rekrutów

Maj - mieszczanie z Łączynia proszą królową o nowe przywileje i zwolnienia z podatków. Widząc w tym możliwość rozbudowy i rozwoju tamtejszych osad, a co za tym idzie długoterminowy wzrost dochodów, Gertruda decyduje się zgodzić na ich żądania. W efekcie na pewien czas wzrastają wpływy kupców na władzę w kraju

Lipiec - budowa uniwersytetu w Krakowie

Sierpień - celem umocnienia swojej władzy oraz poprawy administracji w Polsce, królowa Gertruda II decyduje się na wprowadzenie w Polsce monarchii absolutnej

Wrzesień - wprowadzenie nowego ustroju skutkuje znaczącym wzmocnieniem polskiego aparatu administracyjnego, który nie jest już tak nadmiernie rozciągnięta

Październik - część szlachty nie zgadza się na znaczące wzmocnienie pozycji królowej. Gertruda odmawia im przyznania specjalnych przywilejów. Wybucha rokosz

Grudzień - bitwa pod Kłajpedą - stłumienie powstania

Wydarzenia na świecie

Brak danych

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Brak danych

Advertisement