Megakampania Wiki
Advertisement

1611 - 1612 - 1613 - 1614 - 1615 - 1616 - 1617 - 1618 - 1619 - 1620 - 1621

Wydarzenia w Polsce

Styczeń - wyspa Lolland samoistnie nawraca się na katolicyzm.

Marzec - przedstawiciele szlachty z Podlasia prosi króla o zaprzestanie nadużyć władzy w tym regionie.

Czerwiec - król stabilizuje sytuację w kraju, mimo to jednak niepokoje na Pomorzu zaczynają sięgać zenitu. Tak więc król podnosi utrzymanie armii oraz przenosi jedną armię do Kołobrzegu; Krystyn III koncentruje się bardziej na handlu lubeckim, na koszt handlarzy działających w rejonie Krymu.

Październik - król Krystyn III wysyła swoich agentów by sfabrykowali roszczenia do Żmudzi.

Wydarzenia na Świecie

Sierpień - Kijów ogłasza Lotaryngię rywalem.

23 październik - aragoński kardynał zostaję wybrany na papieża i przybiera imię Klemens XI.

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Brak danych

Advertisement