Megakampania Wiki
Advertisement

1586 - 1587 - 1588 - 1589 - 1590 - 1591 - 1592 - 1593 - 1594 - 1595 - 1596

Wydarzenia w Polsce

Styczeń - dzięki lansowaniu ilościowej doktryny w armii polskiej udało się odkryć wielu utalentowanych ludzi, którzy przez następne lata będą stanowić o sile polskiego oręża. Jednym z takich ludzi był urodzony w Krakowie organizator armii Dobiesław Chodecki, którego król Polski i władca Czech Kazimierz III włącza do rady królewskiej na miejsce zwolnionego Spytka Sierakowskiego

Luty - rozpoczęcie rekrutowania polskiej trzej armii. W tym samym czasie mieszkańcy Słupska zostali w większości nawróceni na Protestantyzm przez szwedzkich kaznodziejów, którzy następnie ruszyli przeciągać na swą herezje ludzi zamieszkałych w Kaliszu. Trzecim ważnym wydarzeniem lutego było ostateczne unormowanie stosunków z mieszczanami (które przez politykę Kazimierza II nie były zbyt dobre), co pozwoliło zmniejszyć koszt rozbudowy stołecznego Krakowa. Przez unormowanie kontaktów na linii władca - mieszczaństwo znacznie spadła w państwie pozycja, pochodzących od feudalnych panów, szlachciców

Kwiecień - ostateczne postanowienia o składzie nowej armii, w jej skład miałoby wchodzić 10 regimentów piechoty, 4 regimenty kawalerii i 2 regimenty artylerii

Maj - mimo starań polskiej dyplomacji stosunki między Polską a Rusią Kijowską nadal pozostawały wiele do życzenia, powodem było uznanie Polski za rywala przez Wielką Księżnę Kijowską Ksenie

Czerwiec - polski wywiad odkrył działalność szwedzkich agentów, którzy fabrykowali roszczenia do leżącej nad Bałtykiem Wołogoszczy

Grudzień - dotarcie do Polski informacji o odkryciach geograficznych we zachodniej Kanadzie, gdzie Szkocja zdążyła już założyć kilka kolonii

Wydarzenia na świecie

Brak danych

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Brak danych

Advertisement