Megakampania Wiki
Advertisement

1585 - 1586 - 1587 - 1588 - 1589 - 1590 - 1591 - 1592 - 1593 - 1594 - 1595

Wydarzenia w Polsce

Styczeń - rozwój nauki w Polsce, polscy uczeni przestali oglądać się na dokonania swoich poprzedników, lecz rozpoczęli sami obserwować świat i przeprowadzać eksperymenty. Ponadto król Kazimierz III rozpoczął wdrażanie nowej reformy gospodarczej.

Luty - książę Węgier Albert II prosi o przyznanie jego księstwu statusu marchii, król polsko-czeski przychylnie rozpatrzył jego prośbę.

Lipiec - jedna z polskich flotylli kupieckich przewożąca dostawę nowogrodzkich futer zatonęła w trakcie sztormu na Bałtyku, jako iż duża część towaru była królewską własnością polski skarbiec doznał dużej straty.

Październik - do rady królewskiej na miejsce zmarłego Władysława Odrowąża król przyjął naukowca Sędzieja Rähla, który był z pochodzenia Pomorzaninem urodzonym na Łużycach. Jego wynalazki w zamyśle króla miały poprawić wydajność produkcji polskich rzemieślników.

Wydarzenia na świecie

Brak danych

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Wrzesień - generał Jerzy Rej - dowódca Armii Królestwa Polskiego

Październik - Władysław Odrowąż - znany na całym świecie polski filozof (twórca tzw. szkoły polskiej) oraz utalentowany doradca królewski.

Advertisement