Megakampania Wiki
Advertisement

1576 - 1577 - 1578 - 1579 - 1580 - 1581 - 1582 - 1583 - 1584 - 1585 - 1586

Wydarzenia w Polsce

Styczeń - polscy kupcy znowu zaczęli być nękani przez wszelkiej maści piratów i rabusiów, zwrócili się więc do króla Kazimierza II z prośbą o ochronę. Władca, jako iż nie interesował się sprawami handlu oraz z powodu napiętej sytuacji między nim a mieszczanami ( z których wywodziło się większość kupców), postanowił odmówić udzielenia pomocy.

Kwiecień - poprawa stosunków z królestwem Lotaryngii, które zaowocowało mariażem między rządzącymi dynastiami. Celem polepszenia relacji miał być sojusz polsko-lotaryński przeciwko Niemcom, ale władca Karol I de Nicolay nie zgodził się jednak na ten pomysł.

Maj - rozpoczęcie przygotowań do wojny z Emiratem Pesztu, którym władam emir Laszlo Teleki. W cele zwiększenia kadry dowódczej król awansuje Jerzego Reja na generała armii polskiej.

Czerwiec - krótko przed rozpoczęciem inwazji umiera sędziwy król Kazimierz II. Jego następcą na tronie Polski i Czech zostaje jego syn Kazimierz III. Opozycja antykrólewska postanowiła wykorzystać moment zamieszania po śmierci monarchy i pod przywództwem Imrama Mycielskiego wszczęła bunt w celu przejęcia władzy. Buntownicy (złożeni najpewniej z głównie mieszczan, którym nie podobały się rządy Kazimierza II ) licząc około 9 tysięcy zebrali się wokół Przemyśla.

Lipiec - młody król w celu zduszenia rebelii w zarodku wysłał stacjonującego dotąd w Zemplen Jerzego Reja, który wraz ze swoją 28-tysięczną armią rozbił opozycjonistów pod Przemyślem.

Sierpień - 22 sierpnia armie lojalne królowi ostatecznie rozbijają niedobitki Mycielskiego w bitwie pod Maramaros.

Wrzesień - młody król postanowił nie rezygnować ze planów swojego ojca i 15 września rozpoczął świętą wojnę przeciwko Emiratowi Pesztu. Armia Twardomira Szafrańca została skierowana na Peszt, gdzie stacjonowała maleńka armia emira. Druga polska armia pod dowództwem Jerzego Reja dostała rozkaz zdobycia Szabolcs.

Październik - pod koniec miesiąca w bitwie o Peszt wojsko polskie całkowicie rozbija muzułmanów pod wodzą Miklosa Beleznaya.

Listopad - kapitulacja wrogiej załogi w mieście Szabolcs.

Grudzień - widząc uwielbienie wiary katolickiej w Polsce, jej mieszkańcy poczuli się bezpieczniej, wiedząc, że Bóg jest z nimi.

Wydarzenia na świecie

Brak danych

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Czerwiec - Kazimierz II - król Polski i Czech w latach 1521 - 1581.

Advertisement